„El va şterge orice lacrimă…”

Citeşte Apocalipsa 21:3-5. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii noştri?

Apocalipsa 21:3-5
3. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Noi, oamenii, ştim ce înseamnă să plângi. Şi ştim ce înseamnă să ştergi lacrimile din ochii cuiva: ca părinţi, am şters lacrimile copiilor noştri; ca oameni, am şters lacrimile prietenilor noştri; ca soţ sau soţie, am şters lacrimile partenerului de viaţă.

Ne este greu să ne imaginăm lumea fără moarte, durere şi ţipăt. După căderea în păcat, suferinţa, sudoarea, lacrimile şi moartea au ajuns lucruri obişnuite (Geneza 3:16-19). Dumnezeu ne-a asigurat însă că putem spera la o lume mai bună. El ne-a oferit garanţii care să ne asigure că în curând ne va răscumpăra şi ne va binecuvânta cu prezenta Sa.

La început, Dumnezeu ne-a dat făgăduinţa unui Răscumpărător (Geneza 3:15), apoi asigurarea prezentei Sale în tabernacul (Exodul 25:8); când a sosit vremea, Răscumpărătorul S-a întrupat şi a locuit printre noi (Ioan 1:14) şi, în final, va stabili tronul universului în mijlocul nostru (Apocalipsa 21:3). Multe versete biblice încearcă să prezinte pe scurt această asigurare, prin afirmaţii precum: „Eu voi fi Dumnezeul lor”, „voi veţi fi poporul Meu” şi „Eu voi locui în mijlocul vostru”. Iată un exemplu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” (2 Corinteni 6:16).

Apocalipsa 21:3 descrie, în esenţă, punctul culminant al istoriei mântuirii, când Dumnezeu însuşi ne va şterge lacrimile, iar durerea şi tristeţea vor dispărea.

Versetele acestea ne arată cât de aproape vom fi de Dumnezeu când vom fi în ceruri. Dar nu trebuie să aşteptăm până atunci pentru a avea o relaţie apropiată cu El. Cum ne putem bucura chiar acum de o asemenea relaţie? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO