Păcatul este un fenomen străin în lumea noastră. El n-ar fi trebuit să existe. Pagubele pe care le-a produs sunt uriaşe. Dar, după ce va fi înlăturat, totul va fi readus la starea de perfecţiune de la începuturi. Atunci se va încheia marea luptă.

Citeşte Apocalipsa 21:1,2,9,10; 22:1-3. Care sunt elementele cele mai importante în descrierea făcută de Ioan? Care este semnificaţia lor?

Apocalipsa 21:1,2,9,10
1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
9. Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”
10. Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu,

Apocalipsa 22:1-3
1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

Când vorbeşte despre ceruri noi şi despre un pământ nou, Ioan reia cele spuse de Petru: „Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Petru 3:10). Pământul nu are nevoie de o simplă renovare. Tot ce există aici va fi distrus. Dumnezeu va face toate lucrurile noi.

Ioan aminteşte la un moment dat că marea nu mai era (Apocalipsa 21:1). Când a scris cuvintele acestea, se afla întemniţat pe o insulă (Patmos), iar marea era pentru el o barieră. Chiar şi astăzi, călătoria cu vaporul până la această insulă durează câteva ore. Pe Noul Pământ, nu ne va mai împiedica nimic să ne deplasăm liber şi să ne întâlnim cu cei dragi.

Noul Ierusalim arată extraordinar de frumos. El este descris ca o cetate din timpurile biblice, pentru că Ioan atât cunoştea. Dar artiştii care o înfăţişează apelând la arhitectura romană din primul secol îi fac un mare deserviciu, pentru că ea este cetatea „al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei 11:10).

Mintea noastră cu greu reuşeşte să vizualizeze aceste imagini. Şi totuşi, cât de captivant este să cugetăm la ele! Cât de greu le putem da contur! Un lucru este însă foarte clar: dimensiunile gigantice ale cetăţii ne lasă să înţelegem că nu poate fi vorba de lipsă de spaţiu. Este loc pentru toţi.

Priveşte în jur la frumuseţea naturii şi la mesajul ei despre caracterul lui Dumnezeu, cu toate ravagiile produse de păcat. Care dintre lucrurile descrise de apostolul Ioan te atrage mai mult? De ce? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO