Ce semnificaţie are numele „Emanuel”?

Matei 1:20-23
20. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”

Cu ce scop a venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu? În primul rând, pentru a recâştiga stăpânirea pierdută de Adam (Romani 5:12,15). Îl vedem în ipostaza de Împărat în ocazia în care a înmulţit pâinile (cinci mii de oameni au vrut să-L facă rege) şi în ocazia în care copiii Îi cântă osanale (un omagiu adus unei persoane care urma să scape ţara de duşmani). Îl vedem, de asemenea, în ipostaza de Stăpân asupra naturii, când a vindecat bolnavii (orbul din naştere, femeia cu o hemoragie veche de doisprezece ani etc.) sau când a liniştit furtuna şi le-a poruncit vântului şi valurilor să tacă.

Romani 5:12,15
12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…
15. Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi.

În al doilea rând, El a venit pentru judecată şi ca să nimicească lucrările Diavolului (Ioan 9:39; 1 Ioan 3:8). De câte ori ne-am întrebat de ce prosperă răul? Isus abordează problema nedreptăţii şi ne asigură că sfârşitul ei este aproape. Demonii au recunoscut că Isus are putere asupra lor. În ţipetele lor, ei I-au dezvăluit identitatea, uneori înainte de vreme. El le-a adus pace oamenilor posedaţi de demoni şi le-a redat sănătatea mintală.

Ioan 9:39
Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.”

1 Ioan 3:8
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

În al treilea rând, Isus a venit pe pământ ca să-i caute şi să-i mântuiască pe cei pierduţi (Luca 19:10) şi ca să ia asupra Sa păcatul lor (Ioan 1:29). El S-a făcut asemenea nouă ca să poată fi un Mare-Preot vrednic de încredere şi ca să ne readucă la Dumnezeu (Evrei 2:17). „Rezolvarea păcatului, mântuirea oamenilor, binecuvântarea lor cu har, iertare, îndreptăţire, glorificare – toate acestea au format scopul unicului legământ de la început, împlinit acum prin Isus Hristos.” – N. T. Wright (25.09.2009), Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (Kindle Locations 1462-1463: InterVarsity Press. Kindle Edition).

Luca 19:10
Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Evrei 2:17
Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.

În sfârşit, El a venit ca să ne arate cum este Dumnezeu, să ne descopere (nu numai nouă, ci şi universului întreg) adevăratul Său caracter (Ioan 14:9).

Ioan 14:9
Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?

Cum te ajută fiecare dintre aceste motive să ai o relaţie mai strânsă cu Domnul? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO