Biruința obținută de Isus în pustie

 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.

(Luca 19:10)

„Când a auzit că între el şi femeie şi între sămânţa lui şi sămânţa femeii avea să existe vrăjmăşie, Satana a înţeles că lucrarea lui de degradare a naturii umane avea să fie oprită. (…) Totuşi, pe măsură ce planul de mântuire se dezvăluia tot mai mult, Satana s-a bucurat împreună cu îngerii lui pentru că, prin provocarea căderii omului, îl putea coborî pe Fiul lui Dumnezeu din poziţia Sa înaltă. El a declarat că planurile lui avuseseră succes pe pământ până atunci şi că, în momentul în care avea să ia asupra Sa natura umană, Hristos avea să fie şi El înfrânt şi, în acest fel, răscumpărarea neamului căzut avea să fie împiedicată.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, Editura Viaţă şi Sănătate, ed. 2006, p. 57, (în orig., p. 66)

Săptămâna aceasta, vom studia despre ispitirea din pustie şi vom urmări conflictul deschis dintre Hristos şi Satana, prezentat poate pentru prima oară atât de clar în Biblie. Satana pretindea că lumea este a lui, dar Hristos a venit să o recâştige de partea Sa. Iar cheia recâştigării ei este planul de mântuire. Pentru a sabota răscumpărarea omenirii, Satana a încercat să pună capăt vieţii lui Isus imediat după ce S-a născut, iar apoi a făcut o nouă încercare în pustie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO