Ce se întâmplă aici şi din ce cauză? Cum se desfăşoară marea luptă aici?

Matei 4:1-3
1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
2. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3. Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

„Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Isus a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. S-a dus în pustie ca să fie singur şi să mediteze asupra misiunii şi lucrării Sale. Prin post şi rugăciune, El avea să-Şi întărească sufletul pentru cărarea însângerată pe care trebuia să meargă. Dar Satana ştia că Isus S-a dus în pustie şi a socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de El: – Ellen G. White, Viaţa lui Isus, Editura Viată şi Sănătate, ed. 2015, p. 88, (în orig., p. 114)

Raportul Evangheliei spune că, după cele patruzeci de zile, Isus a flămânzit (Matei 4:2). Iată cum este prezentată experienţa israeliţilor în Deuteronomul 8:2,3: „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame.”

Când este flămând sau însetat, omul este mai predispus să fie irascibil, să ia hotărâri pripite. Israeliţii, când nu au mai avut pâine sau apă în pustie, au început să cârtească şi s-au răzvrătit.

Satana a venit la Isus cu nişte sugestii „prieteneşti”, de genul celor date de prietenii lui Iov. Dar s-a dat de gol prin cuvintele: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini” (Matei 4:3). Dacă ar fi fost un înger de la Dumnezeu, cu siguranţă că nu s-ar fi îndoit de divinitatea lui Isus.

Ce pasaj din Scriptură a citat Domnul Isus în răspunsul Său?

Matei 4:4
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Este important să nu cădem pradă ispitei dar este mult mai important să fim atenţi ca să nu-i ducem pe alţii în ispită. Cu ce ispită te confrunţi în prezent şi cum ai recunoscut-o ca atare? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO