Cum a calificat Domnul gestul și solia lui Hanania?

Ieremia 28:15
Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă.

Răspunsul cu privire la cine avea dreptate, Ieremia sau Hanania, a venit destul de repede. Ieremia 28:16,17 ne arată că profetul mincinos a avut exact soarta pe care i-o prezisese Ieremia.

Dar, cu toate că Hanania murise, influenţa lui asupra poporului a rămas. Faptele îl urmau, ca să spunem aşa. El îi insuflase poporului o încredere mincinoasă. Cuvântul ebraic utilizat aici este hiphil, forma cu valoare cauzativă a verbului „a (se) încrede”. El i-a determinat să se încreadă într-o minciună recurgând nu la forţă, ci la înşelăciune. Deşi Domnul nu îl trimisese, el vorbea în Numele Domnului, lucru cu foarte mare greutate în Iuda. Iar mesajul lui de „har”, de „eliberare” şi de „răscumpărare” avea priză la popor în condiţiile în care, în acel moment, erau ameninţaţi de babilonieni. „Evanghelia” lui totuşi era o veste neadevărată despre o salvare pe care Domnul nu avea să le-o dea. Astfel, poporul, în loc să asculte cuvintele lui Ieremia şi vestea răscumpărării adusă de el, a ascultat cuvintele lui Hanania, fapt care a agravat situaţia.

De unde știm că o amăgire asemănătoare se va reedita în vremea sfârșitului?
Compară

Ieremia 28:15
Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă.

2 Timotei 4:3,4
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

2 Tesaloniceni 2:10-12
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Situaţia nu s-a schimbat astăzi: suntem prinşi în marea bătălie pentru inima şi mintea miliardelor de locuitori ai lumii. Satana lucrează neobosit pentru a-i determina pe cât mai mulţi să se încreadă într-o minciună, nu contează care anume, important e să fie o minciună. În definitiv, din moment ce Isus a spus „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6), minciunile lui Satana pot fi despre orice, numai oamenii să primească altceva decât adevărul.

Ce minciuni circulă în societatea și cultura contemporană și cum ne putem proteja de ele? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO