Ieremia nu a avut o viaţă uşoară (chiar el a admis acest lucru!). El a trecut prin greutăţi prin care nici nu putem să ne închipuim că ar putea să treacă cineva.

Care sunt acele lucruri ale unei vieți normale, pe care Domnul i le-a interzis lui Ieremia? Deşi cererea Sa pare aspră, în ce privinţă a fost totuşi o binecuvântare pentru profet?

Ieremia 16:1-13
1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Să nu-ţi iei nevastă şi să n-ai în locul acesta nici fii nici fiice!
3. Căci aşa vorbeşte Domnul despre fiii şi fiicele care se vor naşte în locul acesta, despre mamele care-i vor naşte şi despre taţii lor care le vor da naştere în ţara aceasta:
4. vor muri doborâţi de boala rea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ; vor pieri de sabie şi de foamete; şi trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.”
5. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea şi nici să nu te boceşti cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunătatea şi îndurarea Mea.
6. Şi mari şi mici, toţi vor muri în ţara aceasta şi nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge, nimeni nu-şi va face tăieturi din pricina lor şi nu se va rade pentru ei.
7. Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort; şi nimeni nu le va întinde paharul mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor.
8. Să nu intri nici într-o casă de petrecere ca să te aşezi cu ei, să mănânci şi să bei.”
9. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze în locul acesta, sub ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei. –
10. Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: „Pentru ce ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire şi ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru?”
11. Atunci să le răspunzi: „Părinţii voştri M-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit şi s-au închinat înaintea lor; iar pe Mine M-au părăsit şi n-au păzit Legea Mea!
12. Şi voi aţi făcut şi mai rău decât părinţii voştri; căci iată că fiecare umblaţi după pornirile inimii voastre rele şi nu M-ascultaţi.
13. De aceea, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voştri; şi acolo veţi sluji altor dumnezei, zi şi noapte, căci nu vă voi ierta!

Osea 1:1-3
1. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”
3. El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Dacă lui Osea i s-a cerut să-şi ia de soţie o femeie desfrânată pentru a ilustra anormalitatea relaţiei israeliţilor cu Dumnezeu din cauza desfrânării lor spirituale, lui Ieremia i s-a cerut să renunţe la gândul de a-şi lua nevastă şi de a avea copii. Celibatul era un lucru rar şi oarecum extrem în societatea de atunci. În Israel, întemeierea unei familii era foarte importantă. Dincolo de dragostea şi de părtăşia dintre soţi, ea asigura ducerea mai departe a numelui familiei. De ce i-a interzis Dumnezeu lui Ieremia să-și întemeieze o familie? Pentru ca viaţa lui să fie o lecţie pentru perioada teribilă când familiile aveau să fie rupte şi când durerea despărţirii avea să fie o grea povară pentru supravieţuitori. Faptul că el nu a avut o familie a fost pentru contemporanii lui o avertizare şi o lecţie continuă.

Viaţa solitară a lui Ieremia s-a extins şi la alte domenii. I s-a interzis să intre într-o casă de jale, și aceasta pentru a ilustra atitudinea lui Dumnezeu faţă de refuzul lor de a răspunde la chemările Sale la pocăinţă şi redeşteptare.

Mai mult, nu avea voie să li se alăture la manifestările de bucurie şi sărbătoare, tocmai pentru a ilustra timpul când babilonienii aveau să pună capăt bucuriei şi veseliei lor.

În felul acesta, legăturile care se creează între oameni, la bucurie ori la necaz, i-au fost refuzate. Viaţa sa şi durerile sale trebuiau să fie exemple practice. Ce bine ar fi fost dacă poporul ar fi luat aminte la ele!

De ce unii oameni, care au o chemare specială de la Dumnezeu, nu pot duce o viață normală, ca toți ceilalți? Crezi că ai putea să fii un astfel de om și să duci o astfel de viață? De ce? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO