Conflictul dintre cei doi profeţi nu s-a desfăşurat doar pe terenul vorbelor, ci şi pe cel al faptelor. În ascultare de porunca lui Dumnezeu, Ieremia a purtat în spinare un jug, ca ilustrare clară a înştiinţării date poporului.

Care era semnificaţia profetică a gestului lui Hanania și pe cine a crezut poporul după acest moment?

Ieremia 28:10,11
10. Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia şi l-a sfărâmat.
11. Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa voi sfărâma, peste doi ani, de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!” Prorocul Ieremia a plecat.

Dacă, după ce Isus a blestemat smochinul (Marcu 11:13,19-21), altcineva, care ar fi fost martor la incident sau care ar fi auzit de el, ar fi plantat un alt smochin în locul acela, gestul său ar fi fost ca o respingere a profeţiei rostite de Domnul. Exact aşa a procedat Hanania cu Ieremia şi cu profeţia sa. Gestul său a fost o sfidare făţişă.

Nu se consemnează că Ieremia ar mai fi spus ceva după ce Hanania i-a sfărâmat jugul de pe grumaz. Pur şi simplu i-a întors spatele şi a plecat. Dacă relatarea s-ar fi încheiat în acest punct, am trage concluzia că profetul s-a retras înfrânt.

Ce mesaj i-a transmis Domnul poporului după sfărâmarea jugului lui Ieremia?

Ieremia 28:12-14
12. După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
13. „Du-te şi spune lui Hanania: „Aşa vorbeşte Domnul: „Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!”

Reacţia lui Ieremia nu este una de revanşă: „Tu mi-ai făcut aşa, dar lasă că o să-ţi fac şi eu ţie la fel!” El a primit de la Domnul o altă înştiinţare clară şi chiar mai dură decât cea anterioară. Jugul de lemn nu era greu de sfărâmat, dar cine ar fi putut sfărâma unul de fier? Într-un anumit sens, Domnul le spunea că, prin încăpăţânarea şi refuzul lor de a asculta, nu făceau decât să-şi înrăutăţească situaţia: Dacă aţi respins jugul de lemn, atunci luaţi unul de fier!

De ce, adesea, o situație complicată se înrăutățește și mai mult prin încăpățânarea și refuzul nostru de a asculta și de a admite anumite pierderi? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO