Ce adevăruri importante sunt transmise prin următoarele versete şi prin simbolurile amintite în ele?

Geneza 2:7
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Ieremia 18:1-10
1. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel:
2. „Scoală-te şi coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!”
3. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
4. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
5. Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
6. „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? – zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici;
8. dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
9. Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.
10. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac.

Isaia 29:16
Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”?

Isaia 45:9
Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: „Ce faci?”, şi lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâini”?

Isaia 64:8
Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.

Romani 9:18-21
18. Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea.
19. Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?”
20. Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”?
21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

Din cauza refuzului constant şi a persecuţiei cu care s-a confruntat, Ieremia era tentat să se dea bătut. Merita oare acest popor atâta osteneală şi zbucium? Uneori, avea impresia că nu.

Totuşi, în timp ce urmărea mâna olarului, profetul a primit o reprezentare, un simbol al modului cum lucrează Dumnezeu cu oamenii. Dintre toate adevărurile transmise de imaginea olarului şi a lutului, cel mai însemnat este adevărul despre suveranitatea lui Dumnezeu. Oricât de deznădăjduită părea situaţia din perspectiva lui Ieremia, simbolismul olarului şi al lutului îi arăta că, în cele din urmă, în pofida răului sau chiar a deciziilor greşite luate de oameni cu bună ştiinţă, Domnul Se află la cârma evenimentelor. El este sursa absolută a puterii şi autorităţii şi, în final, va triumfa, în ciudea a ceea ce se vede acum.

Ce subiect tratează apostolul Pavel atunci când evocă imaginea lutului şi a olarului din cartea lui Ieremia?

Romani 9:21
Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

La câteva secole după Ieremia, Pavel reia această imagine în Romani 9 şi o dezvoltă, încercând să transmită în esenţă aceeaşi lecţie. În Romani 9:21, probabil că el se referă în mod direct la Ieremia 18:6. Cert este că, în ciuda realităţii voinţei libere şi a deciziilor libere şi în ciuda consecinţelor adeseori dezastruoase ale folosirii abuzive a voinţei libere, în final, Dumnezeul nostru iubitor şi dispus la sacrificiu, a cărui dragoste este descoperită la cruce, este suveranul absolut. Răul nu va triumfa; Dumnezeu şi dragostea Lui vor triumfa. Ce speranţă extraordinară avem!

Cum te poţi deprinde să ai încredere în lecţia olarului, indiferent de împrejurările în care te găseşti? Ce alte texte biblice ne vorbesc despre realitatea suveranităţii lui Dumnezeu? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO