Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

Romani 9:21

Oricine a citit Biblia ştie că ea este o carte plină de simboluri. Întregul serviciu din sanctuarul pământesc, de exemplu, era o profeţie simbolică a planului de mântuire. „Semnificaţia sistemului iudaic nu este încă pe deplin înţeleasă. Adevăruri vaste şi profunde sunt prefigurate în ritualurile şi simbolurile lui. Evanghelia este cheia care dezleagă misterele lui. Prin cunoaşterea planului de răscumpărare, adevărurile lui sunt deschise înţelegerii.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 133

Prin simbolismul sanctuarului de pe pământ, prin simbolurile din cărţile profetice (cum ar fi Daniel 2, 7, 8 şi Apocalipsa) şi prin alte moduri, Domnul transmite adevărul. La fel, Domnul Isus Însuşi, în parabolele şi lecţiile Sale practice, a folosit simbolurile pentru a explica adevăruri adânci.

Cartea lui Ieremia este şi ea bogată în simboluri şi imagini. În această săptămână, ne vom ocupa de câteva dintre aceste simboluri pentru a le descoperi semnificaţia şi pentru a desprinde lecţiile utile nouă astăzi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO