Care erau păcatele din cauza cărora Dumnezeu a promis să aducă nenorocirea peste Iuda şi Ierusalim?

Ieremia 19:3,4
3. Să spui: „Ascultaţi cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea.
4. Pentru că M-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoşteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda, şi au umplut locul acesta cu sânge nevinovat.

În acest text sunt enumerate câteva păcate predominante ale locuitorilor din Iuda. Verbul ebraic de aici înseamnă „a înstrăina” sau „a profana”. Textul nu specifică dacă „locul acesta” se referă la templu sau la Ierusalim. Ce trebuie să reţinem este că poporul acesta trebuia să fie sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu (vezi Exodul 19:5,6), diferit şi distinct de popoarele vecine. Lucrurile nu au stat aşa. Israeliţii şi-au pierdut caracterul unic, trăsătura distinctivă care ar fi trebuit să-i facă martori pentru lume. Ei au devenit ca toţi ceilalţi.

Exodul 19:5,6
5. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;
6. Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.”

Ce ritual oribil şi degradant practicau israeliţii?

Ieremia 19:5
Au zidit şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi de tot lui Baal: lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.

În lumea antică, conceptul de sacrificiu uman era cunoscut, însă pentru Domnul era anatema, o practică pe care le-a interzis-o israeliţilor (Deuteronomul 18:10). Expresia „nici nu-Mi trecuse prin minte” sună în ebraică: „Nu s-a ridicat în inima Mea”. Ea subliniază cât de străină şi de departe de voia Sa era această practică. Dacă noi, nişte fiinţe păcătoase şi decăzute, o considerăm execrabilă, imaginaţi-vă cum o priveşte Dumnezeul nostru!

Deuteronomul 18:10
Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, poporul a cedat influenţei corupţiei şi practicilor popoarelor păgâne până acolo, încât a asimilat acest ritual oribil. Ce lecţie puternică avem aici despre cât de uşor putem fi orbiţi de practicile obișnuite ale societății dacă le încuviinţăm sau dacă ni le însuşim! Dacă am avea o legătură cu Dumnezeu şi dacă am fi în armonie cu Cuvântul Său aşa cum ar trebui, ele nu ne-ar câştiga aprobarea, ci ne-ar oripila!

Evrei 5:14
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.

Ce practici degradante pot fi observate în lumea actuală? Care vor consecinţele previzibile ale unor asemenea practici? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO