Citeşte Ieremia 13:1-11. Ce act simbolic i s-a cerut profetului să îndeplinească şi ce lecţie importantă ne transmite el?

Ieremia 13:1-11
1. Aşa mi-a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără-ţi un brâu de in şi pune-l în jurul coapselor tale; dar să nu-l înmoi în apă!”
2. Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, şi l-am pus în jurul coapselor mele.
3. Apoi cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel:
4. „Ia brâul pe care l-ai cumpărat şi pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat şi ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.”
5. M-am dus şi l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul.
6. După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat şi ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!”
7. M-am dus la Eufrat, am săpat şi am luat brâul din locul în care-l ascunsesem; dar iată că brâul era stricat şi nu mai era bun de nimic.
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa voi nimici mândria lui Iuda şi mândria peste măsură de mare a Ierusalimului.
10. Poporul acesta este un popor rău: nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează pornirile inimii lui şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor; de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta care nu mai este bun de nimic!
11. Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, numele Meu, lauda Mea şi slava Mea; dar nu M-au ascultat.

Actul acesta i-a pus pe cercetători în dificultate, deoarece Eufratul se afla la o distanţă de sute de kilometri de Ierusalim. Ezra a avut nevoie de patru luni ca să străbată această distanţă (Ezra 7:9 – Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el.). Totuși Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia să o străbată de patru ori cu scopul întipăririi mesajului. Din acest motiv, unii cercetători susţin că este vorba despre un alt loc cu acelaşi nume şi nu despre Eufrat. Pe de altă parte, unii motivează că drumul acesta lung arăta cât de departe urmau să fie duşi copiii lui Israel. De asemenea, spun ei, la întoarcerea din această călătorie, Ieremia avea să simtă bucuria israeliţilor la revenirea în patrie după şaptezeci de ani de captivitate.

Brâul simbolizează Ierusalimul cu templul lui, nou şi nepătat la momentul chemării. Omul care poartă acest brâu este un simbol pentru Dumnezeu Însuşi. Aceasta arată cât de ataşat era Dumnezeu de poporul Său. Unii comentatori consideră semnificativ faptul că acest brâu era din in, acelaşi material din care era confecţionată îmbrăcămintea preoţilor (Leviticul 16:4); în definitiv, Iuda trebuia să fie o împărăţie de preoţi (Exodul 19:6)!

Leviticul 16:4
Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite, cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul în apă.

Exodul 19:6
Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.

După cum brâul s-a stricat şi nu a mai fost bun de nimic, tot aşa mândria lui Iuda avea să fie nimicită. După cum brâul trebuia să stea lipit de coapse, tot aşa israeliţii fuseseră odinioară lipiţi de Domnul şi fuseseră lauda Lui şi slava Lui. Acum însă, prin legăturile cu obiceiurile popoarelor învecinate, îşi pătaseră numele şi decăzuseră.

Citeşte Ieremia 13:11 şi compară cu Deuteronomul 4:5-8. Ce ne spun aceste versete, luate împreună, că s-a întâmplat cu poporul? Cum se aplică aceste texte la noi?

Ieremia 13:11
Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, numele Meu, lauda Mea şi slava Mea; dar nu M-au ascultat.

Deuteronomul 4:5-8
5. Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
6. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
7. Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8. Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO