Ce lecții importante despre credincioşie şi despre ce înseamnă să-I slujeşti lui Dumnezeu găsim în Geneza 18:18,19?

Geneza 18:18,19
18. Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.
19. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

„Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să îi înveţe pe oameni din Cuvântul Său, l-a ales să fie tatăl unei naţiuni mari, pentru că a văzut că el avea să-şi educe copiii şi familia după principiile legii divine. Ceea ce a dat putere învăţăturii lui Avraam a fost influenţa propriei vieţi. Familia sa numeroasă consta în mai bine de o mie de suflete, mulţi dintre ei fiind capi de familie şi, nu puţini, nou-convertiţi dintre păgâni.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 187

Activităţile misionare vor avea mai mult succes când vor fi susţinute de o viaţă de familie în armonie cu planurile lui Dumnezeu. Istoria biblică şi istoria bisericească ne arată că primele biserici creştine au fost de fapt case particulare. Unul dintre motivele pentru care a fost ales Avraam a fost acela că Dumnezeu a văzut capacitatea lui de a-şi conduce copiii şi familia pe calea Sa. Scopul lui Dumnezeu pentru familie este identic cu scopul Său pentru misiune: „a face ce este drept şi bine” (Proverbele 21:3; New International Version).

Proverbele 21:3
3. A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.

Ce exemple din viața membrilor familiei lui Avraam demonstrează credincioşia lor față de Domnul?

Evrei 11:11,20
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
20. Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.

În Biblie găsim şi exemple de oameni evlavioşi ale căror familii nu au mers pe calea Domnului. Cu toate acestea, ideea textelor studiate astăzi este clară: credinţa lui Avraam şi exemplul său au fost destul de puternice pentru ca membrii familiei lui să înveţe „să ţină calea Domnului”.

Geneza 18:19
19. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

Ce înseamnă pentru tine expresia „a ţine calea Domnului”? Cum putem ţine calea Domnului? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO