[miercuri, 26 octombrie] Fiica lui Iair

 

 

Învierile anterioare morții și învierii lui Isus nu s-au limitat la vreun grup etnic sau la vreo clasă socială. Moise a fost poate cel mai mare lider al poporului lui Dumnezeu care a existat vreodată (Deuteronomul 34:10-12). În schimb, biata văduvă feniciană nu era nici măcar parte a poporului Israel (1 Împărați 17:9). Femeia din Sunem era bogată și importantă în comunitatea ei (2 Împărați 4:8), nefiind nici ea evreică, în opinia unor comentatori ai Bibliei. Văduva din Nain avea un singur fiu, pe care probabil se baza (Luca 7:12). Spre deosebire de aceste cazuri, Iair era conducător de sinagogă, probabil în Capernaum (Marcu 5:22). Indiferent de apartenența lor culturală sau de statutul lor social, toți aceștia au fost binecuvântați de puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu.

 

4. Citește Marcu 5:21-24,35-43. Ce înțelegem despre moarte din cuvintele lui Isus: „Copila n-a murit, ci doarme” (Marcu 5:39)?

 

Marcu 5:21-24

„21 După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. 22 Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui 23 şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască”. 24 Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea”.

 

Marcu 5:35-43

„35 Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe Învăţătorul?” 36 Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!” 37 Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov. 38 Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult. 39 A intrat înăuntru şi le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.” 40 Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila. 41 A apucat-o de mână şi i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!” 42 Îndată, fetiţa s-a sculat şi a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi. 43 Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta şi a zis să dea de mâncare fetiţei”.

 

Fiica de 12 ani a lui Iair zăcea grav bolnavă, așa că tatăl ei s-a dus la Isus și L-a implorat să vină acasă la ei și să-Și pună mâinile vindecătoare peste ea. Dar, înainte ca Isus să ajungă acasă la fata bolnavă, cineva a adus o veste tristă. Citește-o în Marcu 5:35, iar în versetul 36 citește ce i-a spus Isus tatălui îndurerat. Într-adevăr, tatăl nu mai putea face altceva decât să se încreadă total în intervenția lui Dumnezeu.

 

Odată ajunși acasă, Isus le-a spus ceva celor adunați acolo. Citește în Marcu 5:39. Ei și-au bătut joc de El pentru că (1) știau că fetița era moartă și (2) nu prinseseră sensul cuvintelor Lui: „Metafora mângâietoare prin care «a dormi» înseamnă «moarte» pare să fi fost modul preferat al lui Isus de a numi această experiență ([Matei 9:24; Luca 8:53]; vezi Ioan 11:11-15). Moartea este un somn, dar este un somn adânc  din care doar Marele Dătător al vieții poate trezi pe cineva, fiindcă doar El deține cheile mormântului (vezi Apocalipsa 1:18; cf. Ioan 3:16; Romani 6:23)” (Comentariul biblic adventist, vol. 5, p. 609).

 

Citește în Marcu 5:42 reacția celor prezenți după învierea acestei copile. Nu e de mirare că au reacționat așa. Deocamdată, moartea este ceva final, absolut, aparent ireversibil. A vedea așa ceva cu propriii ochi trebuie să fi fost o experiență șocantă, care poate schimba oricui viața.

 

Cuvintele lui Isus: „Nu te teme, crede numai” (Marcu 5:36) sunt încărcate de sens și pentru noi. Cum poți ajuta pe cineva care a pierdut recent o persoană dragă să continue să creadă, chiar și în situații înfricoșătoare și dureroase?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO