[duminică, 23 octombrie] Învierea lui Moise

 

 

1. Ce dovezi găsești în Iuda 9 și Luca 9:28-36 referitoare la învierea fizică a lui Moise?

 

Iuda 9

„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!””

 

Luca 9:28-36

„28 Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. 29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. 30 Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie, 31 care se arătaseră în slavă, şi vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. 32 Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn, dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. 33 În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. Nu ştia ce spune. 34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. 35 Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi”. 36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră”.

 

Unii părinți bisericești greci din Alexandria au susținut că, atunci când Moise a murit, au existat doi Moise: unul viu, în duh, și un altul mort, în trup; un Moise care s-a înălțat la cer cu îngerii și un Moise care a fost îngropat în pământ. (Vezi Origen, Omilii la cartea Iosua, 2.1; Clement din Alexandria, Stromata 6:15.) Această distincție între înălțarea sufletului la cer și îngroparea trupului ar putea avea sens pentru cei care cred în conceptul grecesc de suflet nemuritor, dar ideea aceasta nu se găsește în Biblie. Iuda 9 confirmă învățătura biblică despre învierea trupului lui Moise, fiindcă lupta a fost „pentru trupul lui Moise”, nu pentru vreun așa-zis suflet care a supraviețuit.

 

În Deuteronomul 34:5-7 ni se spune că Moise a murit la 120 de ani și că Domnul l-a îngropat într-un loc ascuns dintr-o vale din țara Moab. Dar Moise nu a rămas multă vreme în mormânt. „Domnul Isus Însuși, împreună cu îngerii care îl îngropaseră, a coborât din cer ca să-l cheme afară pe sfântul care dormea. […] Pentru prima dată, Domnul Hristos era pe punctul de a-i da viață unui mort. […] Învierea a devenit o certitudine pentru totdeauna. Satana a fost deposedat de prada lui, drepții morți aveau să trăiască din nou” (Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 478, 479).

 

O dovadă clară a învierii lui Moise se găsește în episodul schimbării la față. Acolo, Moise apare împreună cu prorocul Ilie, care fusese luat la cer fără să vadă moartea (2 Împărați 2:1-11). Moise și Ilie chiar au dialogat cu Isus (vezi Luca 9:28-36). Citește în mod special Luca 9:30,31. Apariția lui Moise, o dovadă a victoriei viitoare a lui Isus asupra păcatului și a morții, este descrisă aici în termeni incontestabili. Moise și Ilie au fost aceia care I s-au arătat lui Isus, nu spiritele sau duhurile lor (la urma urmei, Ilie nici nu murise).

 

Lui Moise nu i s-a permis să intre în Canaanul pământesc (Deuteronomul 34:1-4), dar a fost dus în Canaanul ceresc. Ce ne învață acest lucru despre modul în care Dumnezeu „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20)?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO