[marți, 19 aprilie] Sfârșitul potopului

 

 

Geneza 7:22-24 descrie efectul copleșitor și cuprinzător al apelor. În mijlocul acestui peisaj de distrugere totală și fără speranță, „Dumnezeu Și-a adus aminte” (Geneza 8:1). Această propoziție este plasată în centrul pasajului despre potop, un indiciu că această idee constituie mesajul central al istoriei potopului.

 

3. Cum înțelegi formularea: „Dumnezeu Și-a adus aminte de Noe”?

 

Geneza 8:1

„Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit”.

 

Verbul zakhar, „a-și aduce aminte”, înseamnă că Dumnezeu nu a uitat; este mai mult decât un exercițiu mintal. În contextul biblic, faptul că Dumnezeu Și-a adus aminte înseamnă împlinirea promisiunii Sale și se referă adesea la o salvare (vezi Geneza 19:29). În contextul potopului, „Dumnezeu Și-a adus aminte” înseamnă că ploaia „a fost oprită” (Geneza 8:2) și că Noe avea să poată ieși în curând din corabie (Geneza 8:16).

 

Deși nu i se dăduse încă nicio poruncă directă de a ieși, Noe a luat inițiativa și a trimis inițial un corb, apoi un porumbel, ca să vadă care era situația. În cele din urmă, când porumbelul nu s-a mai întors, el a înțeles că „apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei; s-a uitat și iată că fața pământului se uscase” (Geneza 8:13).

 

Comportamentul lui Noe este bogat în lecții practice. Pe de o parte, el ne învață să ne încredem în Dumnezeu chiar dacă nu ne vorbește încă direct. Pe de altă parte, credința nu elimină valoarea gândirii și a verificării. Credința nu exclude datoria de a gândi, de a cerceta și de a vedea dacă ce am aflat este adevărat.

 

Totuși, Noe iese din corabie doar când Dumnezeu îi spune, în sfârșit, să iasă (Geneza 8:15-19). Cu alte cuvinte, chiar și când știe că este în siguranță să plece, Noe încă se bizuie pe Dumnezeu și așteaptă semnalul Lui înainte să iasă din corabie. El a așteptat răbdător în corabie. „După cum a intrat în corabie la porunca lui Dumnezeu, el a așteptat îndrumări ca să iasă din ea. În sfârșit, un înger a coborât din cer, a deschis ușa aceea grea și i-a invitat pe patriarh și casa lui să iasă și să meargă pe suprafața pământului, luând cu ei toate viețuitoarele”
(Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 105).

 

Citește Geneza 8:1; 19:29 și Psalmii 106:4. Ce înseamnă că „Dumnezeu Și-a adus aminte”? Ce înseamnă acest adevăr pentru noi, acum? Adu-ți aminte astăzi de niște copii rămași fără părinți: fă-le o vizită, scrie-le un mesaj de încurajare sau pregătește-le un cadou.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO