[duminică, 17 aprilie] Pregătirea pentru potop

 

 

1. Ce lecții putem învăța din acest minunat fragment de istorie de la început?

 

Geneza 6:13–7:10

„13 Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. 14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară. 15 Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. 16 Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corabiei şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus. 17 Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18 Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. 20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21 Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.” 22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2 Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, 3 şi câte şapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. 4 Căci, după şapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” 5 Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 6 Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ. 7 Şi Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. 8 Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ, 9 au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.10 După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pământ”.

 

La fel ca Daniel, Noe este un profet care prezice sfârșitul lumii. Termenul ebraic pentru „corabie” (tevah) (Geneza 6:14) este același cuvânt rar, împrumutat din limba egipteană, care a fost folosit pentru „sicriașul” în care copilașul Moise a fost ascuns și salvat, ca să-l poată elibera pe Israel din Egipt (Exodul 2:3). De asemenea, unii au văzut în structura generală a corabiei niște asemănări cu chivotul din cortul întâlnirii (Exodul 25:10). După cum corabia de la potop a asigurat supraviețuirea omenirii, tot așa și chivotul legământului, un semn al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său (Exodul 25:22), arată spre lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu pentru poporul Său.

 

Fraza: „Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu” (Geneza 6:22) încheie secțiunea care descrie pregătirile. Verbul ′asah, „a face”, care se referă la acțiunea lui Noe, corespunde cu verbul ′asah, „a face”, din porunca lui Dumnezeu cu care a început secțiunea (Geneza 6:14) și se repetă de cinci ori (Geneza 6:14-16). Această corespondență între porunca lui Dumnezeu și răspunsul lui Noe sugerează absoluta ascultare a lui Noe de ceea ce Dumnezeu îi spusese să facă, ′asah. Este, de asemenea, interesant că această expresie mai este utilizată și în contextul confecționării chivotului legământului (Exodul 39:32,42; 40:16).

 

Din nou, paralela dintre corabie și chivot confirmă funcția lor răscumpărătoare comună. Astfel, ascultarea lui Noe este descrisă ca parte din planul de salvare al lui Dumnezeu. Noe a fost salvat doar pentru că a avut acea credință prin care să facă ceea ce îi poruncise Dumnezeu (vezi Evrei 11:7). El a fost un prim exemplu de credință care se manifestă prin ascultare, singurul fel de credință care contează (Iacov 2:20).

 

Pe scurt, deși „a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6:8), Noe a acționat prin credință și ascultare față de porunca lui Dumnezeu tocmai ca răspuns la această milă care-i fusese deja arătată. Nu la fel ar trebui să se întâmple și cu noi?

 

Consultă din nou catalogul de proiecte misionare pentru a te implica (pe site-ul misiune.adventist.pro, prin codul QR alăturat sau cere-l de la pastorul tău). O bună pregătire pentru viitor este să slujim societății într-un mod dezinteresat,
asemenea lui Noe.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO