[sâmbătă, 8 ianuarie] Fiul promis

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 1:2,3

„2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte,…”

 

Imediat după ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a promis „o sămânță”, sau un urmaș, un Fiu care avea să-i elibereze din mâna vrăjmașului, să recupereze moștenirea care fusese pierdută și să împlinească scopul pentru care ei fuseseră creați (Geneza 3:15). Acest Fiu avea să-i reprezinte și să-i răscumpere punându-Se în locul lor și, în cele din urmă, nimicindu-l pe șarpe.

 

„Când au auzit prima dată făgăduința, Adam şi Eva așteptau să se împlinească în foarte scurt timp. Ei l-au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el ar putea fi Eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinței a întârziat.” – Ellen G. White, Hristos, „Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 31. Mai târziu, făgăduința i-a fost confirmată lui Avraam. Dumnezeu S-a jurat că Avraam urma să aibă „un urmaș”, un Fiu în care toate națiunile de pe pământ vor fi binecuvântate (Geneza 22:16-18; Galateni 3:16). Și același lucru a făcut cu David. Dumnezeu i-a promis că va face din urmașul lui un fiu al Său și că îl va pune să fie un conducător drept peste toți împărații pământului (2 Samuel 7:12-14; Psalmii 89:27-29). Totuși, ceea ce Adam și Eva, Avraam sau David nu și-au imaginat niciodată a fost că Fiul lor Răscumpărător va fi chiar Dumnezeu!

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Apocalipsa 11–17

1. Ce s-a văzut în templul lui Dumnezeu din cer atunci când a fost deschis?
2. Cu ce animale semăna fiara care s-a ridicat din mare?
3. Ce imn intonau biruitorii fiarei?
4. Cine vor fi strânși la războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Străinii din mijlocul nostru”

5. Ce se întâmplă cu „pietrele aspre” în atelierul lui Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO