[miercuri, 12 ianuarie] Prin care a făcut universul

 

 

Cartea Evrei afirmă că Dumnezeu a creat lumea „prin” Isus și că Isus susține lumea prin Cuvântul Său plin de putere.

 

5. Cum se împacă afirmația Domnului din Vechiul Testament că El „singur” a creat lumea și că El este Domnul cu afirmațiile din Noul Testament care spun că Dumnezeu a creat universul „prin” Isus (Evrei 1:2,3)?

 

Isaia 44:24

„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?„

 

Isaia 45:18

„Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu este altul!”

 

Neemia 9:6

„Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.”

 

Unii cred că Isus a fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a creat. Așa ceva nu este posibil. În primul rând, din perspectiva lui Pavel Isus este Domnul care a creat lumea; El nu a fost un ajutor. Evrei 1:10 ne spune că Isus este Domnul care a creat pământul și cerurile și Pavel aplică tot la El ceea ce Psalmii 102:25-27 spun despre Domnul (Iehova) în calitate de Creator. În al doilea rând, Evrei 2:10 ne spune că universul a fost creat „prin” Tatăl. („Prin care sunt toate” este o expresie aproape identică cu cea din Evrei 1:2 care I se aplică lui Isus). Tatăl a creat și Fiul a creat (Evrei 1:2,10; 2:10). Există o concordanță perfectă între Tatăl și Fiul în scop și în acțiune. Aceasta este o parte din taina Trinității.
Isus a creat și Dumnezeu a creat, dar există un singur Creator, Dumnezeu – ceea ce implică faptul că Isus este Dumnezeu.

 

Mai departe, Evrei 4:13 arată că Isus este și Judecător. Autoritatea Lui de a domni și de a judeca derivă din faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile și susține universul (Isaia 44:24-28).

 

Evrei 1:3 și Coloseni 1:17 afirmă că și Isus susține universul. Această lucrare de susținere include probabil ideea de călăuzire sau de guvernare. Termenul grecesc pheron (sprijinire, purtare) este folosit pentru a descrie vântul care conduce o barcă (Faptele 27:15,17) sau pentru a-L descrie pe Dumnezeu care îi conduce pe profeți (2 Petru 1:21). Astfel, Isus nu doar ne-a creat, dar ne și susține, la propriu. Fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, fiecare clipă a existenței noastre își au izvorul în Isus, temelia a tot ce a fost creat.

 

Citește Faptele 17:28. Ce ne spune despre Isus și despre puterea Lui? Apoi, gândește-te la implicațiile pe care le are faptul că același Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ce ne învață adevărul acesta despre tăgăduirea de Sine a Domnului nostru?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO