[marți, 11 ianuarie] El este oglindirea slavei lui Dumnezeu

 

3. Citește Evrei 1:2-4. Ce ne învață pasajul acesta despre Isus?

 

Evrei 1:2-4

„2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.”

 

În această secțiune ne vom concentra asupra primei părți a versetului 3: „El este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui.”

 

4. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem ce este slava lui Dumnezeu?

 

Exodul 24:16,17

„16 Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17 Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.”

 

Psalmii 4:6

„Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne!””

 

Psalmii 36:9

„Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.”

 

Psalmii 89:15

„Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!”

 

În Vechiul Testament, slava lui Dumnezeu se referă la prezența Sa vizibilă în mijlocul poporului Său (Exodul 16:7; 24:16,17; Leviticul 9:23; Numeri 14:10). Prezența lui Dumnezeu este deseori asociată cu lumina sau cu strălucirea.

 

Scriptura ne spune că Isus este lumina care a venit în această lume ca să descopere slava lui Dumnezeu (Evrei 1:3; Ioan 1:6-9,14-18; 2 Corinteni 4:6). Gândește-te, de exemplu, la cum arăta Isus în momentul schimbării la față: „El S-a schimbat la față înaintea lor; fața Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17:2).

 

După cum soarele nu poate fi perceput decât datorită strălucirii luminii sale, tot așa și Dumnezeu este cunoscut prin Isus. Din perspectiva noastră, soarele este totuna cu lumina lui. În același fel, deoarece slava lui Dumnezeu este lumina însăși, nu există nicio diferență între Dumnezeu și Isus în ce privește natura și caracterul Lor, după cum nu există nicio diferență între lumină și strălucirea ei.

 

În Evrei ni se mai spune și că Isus este „întipărirea naturii Lui” (Evrei 1:3, NTR). Ideea din spatele metaforei este aceea că există o potrivire perfectă între Tatăl și Fiul în ce privește natura sau esența Lor. De remarcat că ființele umane poartă chipul lui Dumnezeu, dar nu și esența sau natura Lui (Geneza 1:26). Totuși, Fiul are aceeași natură cu Tatăl. Nu este de mirare că Isus a zis: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9).

 

De ce este o veste minunată faptul că Isus ne descoperă caracterul și slava Tatălui? Ce ne spune Isus despre cum este Tatăl?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO