[sâmbătă, 25 decembrie] Epistola către evrei și către noi

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 10:36

„Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.”

 

Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să-L auzi pe Isus sau pe unul dintre apostoli predicând? Deținem fragmente și rezumate ale câtorva dintre predicile lor, dar acestea oferă doar o imagine limitată despre ce ar fi însemnat să-i ascultăm. Totuși, Dumnezeu a păstrat pentru noi în Scripturi cel puțin o predică completă: Epistola lui Pavel către evrei.

 

Pavel s-a referit la propria epistolă ca la un „cuvânt de sfătuire” (Evrei 13:22). Expresia aceasta era utilizată pentru a face referire la predică atât în sinagogă (Faptele 13:15), cât și în închinarea creștină (1 Timotei 4:13). Astfel, se spune că Epistola către evrei este cea mai timpurie „predică creștină completă” pe care o avem. Epistola le-a fost adresată credincioșilor care L-au acceptat pe Isus și apoi s-au confruntat cu dificultăți. Unii au fost făcuți de ocară în public și au fost persecutați (Evrei 10:32-34). Alții s-au confruntat cu probleme financiare (Evrei 13:5,6). Mulți obosiseră și începuseră să se întrebe cu privire la credința lor (Evrei 3:12,13). Se regăsește aici vreunul dintre noi, astăzi?

 

Totuși, printr-un cuvânt mișcător, apostolul i-a îndemnat pe destinatarii epistolei (și, prin extensie, ne îndeamnă și pe noi) să își păstreze credința în Isus și să își ațintească privirea asupra Mântuitorului, care, în prezent, se află în sanctuarul ceresc.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: 1 Ioan 5 – Apocalipsa 3

1. Care este mărturisirea făcută de Dumnezeu despre Fiul Său?
2. Care este porunca „pe care am avut-o de la început”?
3. Cum sunt caracterizați batjocoritorii din vremurile din urmă?
4. Cine va cârmui neamurile cu un toiag de fier?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Lucrarea pentru cei din clasa de mijloc”

5. Din cine este alcătuit în principal poporul lui Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO