„El va întoarce inimile…”

 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 6. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”   (Maleahi 4:5,6)

Viața noastră parcurge anumite etape. Uneori, acestea trec cu bine; alteori, nu. Uneori, familia rămâne intactă și puternică; alteori, devine fragilă sau chiar se destramă.

Oricare ar fi etapa, oricare ar fi situația în care ne aflăm noi sau familia în acest moment, trebuie să trăim în lumina făgăduințelor lui Dumnezeu, să ne prindem de ele cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea, pentru că ele sunt singura noastră speranță. Dar ce speranță măreață! Cuvântul lui Dumnezeu conține făgăduințe pe care, oricare ar fi situația, putem să le invocăm pentru noi personal, pentru cei dragi și pentru biserica din care facem parte.

În această săptămână, ne vom opri atenția asupra câtorva istorisiri, făgăduințe și experiențe biblice. Vom căuta să extragem lecții pentru noi, astăzi, indiferent de contextul în care ne aflăm. Pentru că, indiferent cine ești, unde ești și ce etapă a vieții parcurgi, cu siguranță ai lupte, temeri și îngrijorări. Din fericire, ne închinăm unui Dumnezeu care nu numai că știe cu ce ne confruntăm, ci are totul sub control, putem fi siguri.

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Samuel 10–16

  1. Cu ce muncă se îndeletnicea Saul după ce fusese ales împărat?
  2. Despre cine a spus Samuel că era împăratul lui Israel înainte de alegerea lui Saul?
  3. După ce criteriu obișnuia Saul să-și recruteze oamenii de război?
  4. Ce alte calități avea David, pe lângă criteriul urmărit de Saul?

Evanghelizare, subcapitolul „Nevoia de evangheliști”

  1. Ce îndrumare a fost dată în privința timpului și a energiei folosite pentru înființarea de sanatorii, magazine alimentare și restaurante?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO