Un gând de încheiere

„Mesajul nostru trebuie să fie la fel de direct ca acela al lui Ioan. El a mustrat regi pentru nelegiuirea lor. În ciuda pericolului în care se afla viaţa lui, el nu a îngăduit niciodată ca adevărul să-i zăbovească pe buze. Lucrarea noastră în acest veac trebuie să fie făcută cu tot atâta credincioşie.” – Comentariile Ellen G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 4, p. 1184

STUDIU SUPLIMENTAR:

Ellen G. White, Profeţi și regi, cap. „Carmel”, pp. 143–154;
Hristos, Lumina lumii, cap. „Glasul care strigă în pus e”, pp. 97–108.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO