Un gând de încheiere

Puterea căminului în evanghelizare. „Influenţa unui adevărat cămin asupra inimilor şi vieţilor omeneşti este mai puternică decât orice predică. … Sfera noastră de influenţă poate părea redusă, priceperea mică, ocaziile puţine, realizările limitate, dar, cu toate acestea, ne sunt asigurate posibilităţi minunate printr-o folosire credincioasă a ocaziilor oferite chiar de căminul nostru.” – Ellen G. White, Divina vindecare, pp. 352– 355

STUDIU SUPLIMENTAR:

Ellen G. White, Căminul adven st, cap. „O puternică mărturie creş nă”, pp. 35–39, cap. „A tudinea faţă de un soţ necredincios”, pp. 348–352;

Divina vindecare, cap. „Lucrarea în cămin”, pp. 349–355; Profeţi și regi, cap. „Solii din Babilon”, pp. 340–348.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO