Profeția despre întoarcerea inimilor

1. Compară profeția venirii lui Ilie cu referirile din Noul Testament la acest eveniment.

Maleahi 4:5,6
5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
6. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”

Matei 11:14,15
14. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină.
15. Cine are urechi de auzit să audă.

17:10
Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”

Marcu 6:15
Alţii ziceau: „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.

Luca 1:17
N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; şi amândoi erau înaintaţi în vârstă.

În zilele lui Maleahi, apelul adresat de Dumnezeu poporului, „Întoarceți-vă la Mine, și Mă voi întoarce și Eu la voi”, a fost întâmpinat cu arogantul răspuns: „În ce trebuie să ne întoarcem?” (Maleahi 3:7). Întristat, profetul a anunțat o nouă ocazie de redeșteptare. Amintind de reforma începută de Ilie (1 Regi 18:37), Maleahi a profetizat că acesta va veni din nou pentru a „întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor” (Maleahi 4:6).

O tradiție iudaică spunea că Ilie avea să apară personal ca vestitor al lui Mesia (vezi Matei 17:10; Marcu 6:15). Totuși Noul Testament îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca împlinire a acestei profeții (Matei 11:14,15; Luca 1:17).

2. Ce crezi că înseamnă expresia „va întoarce inima”?

Sunt posibile mai multe aplicații pentru aceste texte:

Împăcarea poporului Israel cu Domnul. Dumnezeu, ca Tată (Isaia 63:16) S-a întors de la mânia Lui față de copiii Săi (Mica 7:18,19) și îi cheamă să se întoarcă la El (Isaia 44:22; Maleahi 3:7).

Restabilirea legăturii între generația tânără și strămoșii ei credincioși, prin înnoirea legământului. Chemarea profetică
tă poporului lui Dumnezeu, de a urma credința patriarhilor, a fost dată în repetate rânduri în Vechiul Testament. Dacă țara avea să mai fie un loc binecuvântat pentru ei depindea în mod direct de credincioșia lor față de legământ (Deuteronomul 4:29-31).

Refacerea și înnoirea relațiilor de familie. Relațiile părinte-copil sunt o expresie practică a credincioșiei față de legământul cu Dumnezeu. De împlinirea îndatoririlor ca părinți sau copii era legată păstrarea țării și a binecuvântărilor (Proverbele 2:21).

Care este legătura dintre refacerea relației cu Dumnezeu și refacerea relațiilor din familia noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO