Reunirea familiei

Introducerea închinării la Baal de către Izabela, soţia sidoniană a regelui Ahab, a grăbit declinul moral al lui Israel. Învăţăturile lui Dumnezeu care înălţau căsătoria, familia şi sexualitatea aşa cum au fost ele hotărâte de Dumnezeu au fost puse în umbră de practici ca incestul, prostituţia şi alte perversiuni sexuale. Pe acest câmp de luptă cu privire la închinare a păşit Ilie. Numele lui, „Iehova este Dumnezeul meu”, era o mustrare directă pentru închinarea la Baal.

3. Ce experienţă a sa a făcut ca Ilie să e asociat cu răsturnarea credinţelor păgâne și cu aducerea unei vieţi noi pentru familii?

1 Regi 16:29
Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al treizeci şi optulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit douăzeci şi doi de ani peste Israel la Samaria.

1 Regi 17:24
Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu, şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”

Luca 4:25,26
25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;
26. şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.

După ce a anunţat seceta, Ilie a fost „dat în urmărire”. Dumnezeu l-a adăpostit într-un loc la care nimeni nu s-ar fi gândit – la o vă- duvă sărmană din Sarepta Sidonului, aproape de oraşul natal al Izabelei. Ilie a întâmpinat-o pe văduvă cu un test sever – să folosească ultimele rămăşiţe de ulei şi de făină ca să-l hrănească pe el şi apoi să se încreadă în Dumnezeu pentru viitor. Credinţa ei a devenit legendară. Isus Însuşi avea să o laude peste veacuri (Luca 4:26). Când uleiul şi făina i-au ajuns apoi pentru multe zile, femeia a înţeles mai mult despre Iehova. Când fiul ei s-a îmbolnăvit şi a murit, modul în care şi-a exprimat durerea, reflecta religia ei şi a celor din jur, credinţe pervertite care ajunseseră şi în Israel – că păcatul unui om putea să impună jertfirea copiilor (1 Regi 17:18; Ieremia 19:5;Mica 6:7 ).

Ce efect a avut învierea fiului văduvei asupra experienţei ei spirituale? Ce putem învăţa din cuvintele ei?

1 Regi 17:24
Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu, şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”

Răspunsul mamei descoperă efectul mesajului lui Ilie. Credinţa în Dumnezeu şi în Cuvântul Său ia naştere în inima ei atunci când, prin puterea Lui, viaţa este redată şi familia este reunită. Astăzi, mulţi sunt de acord cu învăţăturile când sunt predicate, dar în experienţa lor spirituală sunt căldicei, încropiţi. Însă, când adevă- rurile Cuvântului sunt trăite personal şi în relaţiile din cămin au loc reînviorarea şi refacerea, inima este cu adevărat convinsă.

Ce reunire a familiei aștepți încă? De care făgăduințe ale lui Dumnezeu te prinzi ca să îți păstrezi speranța pentru aceasta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO