Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.
Galateni 4:7

Pavel le spune galatenilor că ei nu ar mai trebui să trăiască şi să se poarte ca nişte robi, ci ca nişte copii ai lui Dumnezeu, cu toate drepturile, privilegiile şi îndatoririle pe care le presupune acest statut – un adevăr pe care tânărul Martin Luther avea nevoie să-l audă. Pe măsură ce convingerea de păcat i s-a adâncit, el a căutat să obțină iertare și pace prin propriile fapte. A dus o viață extrem de austeră, luptându-se ca, prin privarea de mâncare și de somn și prin biciuire, să-și supună relele firii de care viața monahală nu reușise să-l scape. Nu s-a dat înapoi de la niciun sacrificiu pentru a dobândi acea inimă curată care să-i poată oferi intrare la Dumnezeu. Era, cum avea el să spună ulterior, un călugăr cucernic care respecta cu strictețe regulile ordinului său și, cu toate acestea, nu avea pace în suflet. „Dacă ar fi fost vreodată posibil ca un călugăr să câștige raiul prin faptele sale monahale, atunci desigur că eu aș fi fost acela.” Calea aceasta nu l-a dus nicăieri.

Abia mai târziu, când a început să înțeleagă adevărul despre mântuirea în Hristos, așa cum este el prezentat în Galateni, a început să se simtă liber din punct de vedere spiritual și să aibă speranța mântuirii. Și, de atunci încoace, lumea noastră nu a mai fost aceeași.

SUPLIMENT
PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

19 august – Dar proiecte speciale Conferință (colectă)

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Care este statutul celor ce nu mai sunt sub „îndrumarea” Legii și ce rol are botezul în această nouă relație?
 2. Ce înseamnă expresia: „Noi… eram sub robia învățăturilor începătoare”?
 3. De ce a fost necesar ca Hristos să ia asupra Sa natura umană („născut din femeie”) când a venit pe pământ?
 4. Care este semnificația spirituală a termenului „înfiere”, folosit de Pavel?
 5. De ce privea Pavel cu atâta seriozitate învăţăturile false care circulau printre galateni?

Aplicație

 1. Ce schimbare trebuie văzută în viața celor ce au experimentat această nouă relație?
 2. De ce-i spune Pavel „robie” acestei experiențe și cum putem fi izbăviți de sub ea?
 3. Ce speranță actuală ne aduce semnificația cuvintelor: „Când a venit împlinirea vremii…”?
 4. Cum pot fi caracterizate viața, atitudinea și comportamentul celor care au fost „înfiați” de Dumnezeu?
 5. Cum trebuie să reacționăm în fața învățăturilor false care circulă în prezent?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 10–16

 1. Pe cine numește Domnul „iubita Mea” și ce s-a întâmplat cu ea?
 2. Ce spune profetul că va face dacă cei din poporul său nu vor să asculte?
 3. De ce spune profetul că nu a stat în adunarea celor ce petrec?
 4. La ce anume sunt cu luare-aminte ochii Domnului?

Profeți și regi, capitolul 33

 1. Cât timp au stat pe Muntele Măslinilor chipurile hidoase ale idolilor făcuți de Solomon?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO