Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.
2 Petru 1:19

În acest punct al studiului epistolelor lui Petru, remarcăm extraordinara încredere și siguranța apostolului. Aceeași impresie ne-o creează și Pavel: amândoi aveau o convingere clară și fermă cu privire la adevărurile pe care le propovăduiau despre Isus Hristos și despre jertfa Sa.

În pasajul pe care îl vom studia săptămâna aceasta, vom observa și mai clar această siguranță a lui Petru. Ba mai mult, vom afla cauza siguranței lui. El nu se baza pe „niște basme meșteșugit alcătuite” (2 Petru 1:16), precum cele din religiile păgâne ale vremii. El era sigur de convingerile sale din două motive.

Primul era faptul că Îl văzuse cu ochii lui pe Domnul Isus Hristos (vers. 16). Al doilea, dar mai important decât primul (deoarece nu toți credin­cioșii puteau fi martori oculari), era „cuvântul prorociei făcut și mai tare” (vers. 19).

Petru subliniază astfel importanţa Bibliei, arătând că în ea, și în special în pasajele profetice mesianice, se găsesc confirmările certe ale identității lui Isus. Isus Însuși le indicase aceste pasaje (Matei 26:54; Luca 24:27). Și, dacă Isus și Petru au privit Biblia cu atâta seriozitate, noi cum am putea să o privim altfel?

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

3 iunie, Ziua misiunii femeii

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. De ce prorocii din vechime știau mai puțin despre Isus decât contemporanii lui Petru?
 2. Ce eveniment a evocat Petru dintre toate cele la care fusese martor ocular?
 3. La ce se referă expresia „până va răsări Luceafărul de dimineață în inimile voastre”?
 4. De ce scria Petru că „nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură”?
 5. Ce au în comun textele din 2 Timotei 3:15-17 și 2 Petru 1:19-21?

APLICAȚIE

 1. De ce putem spune că, astăzi, noi știm mai multe despre Isus decât contemporanii lui Petru?
 2. De ce credeți că acest eveniment i s-a părut cel mai semnificativ pentru a fi evocat?
 3. Concret, cum se poate face lumină în inimile noastre?
 4. Cum putem să înțelegem mai bine o prorocie?
 5. Care sunt cele trei roluri importante ale Scripturii în viața noastră?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

BIBLIA: CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 7 – ISAIA 5

 1. Despre ce flori spune Sulamita că își răspândesc mirosul?
 2. Ce închiriase Solomon la Baal-Hamon?
 3. Despre cine declară Domnul că „umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase”?
 4. Prin ce anume va fi înălțat Domnul oștirilor?

PROFEȚI ȘI REGI, CAPITOLUL 22

 1. Ce sunt, de fapt, dezastrele și calamitățile care se petrec pe pământ?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO