Luceafărul de dimineață în inimile noastre

4. Citește cu atenție 2 Petru 1:19. Ce idee exprimată de Petru aici este foarte importantă pentru noi astăzi?

2 Petru 1:19
Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

Aici, ca și în alte locuri din Biblie (Geneza 1:4; Isaia 5:20; Ioan 1:5; Efeseni 5:8) se face o distincție între lumină și întuneric. Pentru Petru, Cuvântul lui Dumnezeu strălucea ca o lumină într-un loc „întunecos” (alte traduceri redau acest cuvânt prin „murdar”, „sordid”). De aceea spune că e bine să luăm aminte la el și să-l urmăm până când „se va crăpa de ziuă și va răsări Luceafărul de dimineață în inimile [n]oastre”. Noi suntem ființe căzute și trăim într-o lume căzută și întunecoasă. Avem nevoie de putere supranaturală de la Dumnezeu ca să ieșim din întuneric la lumină, la Isus.

Geneza 1:4
Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

Isaia 5:20
Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

Ioan 1:5
Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

Efeseni 5:8
Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.

Petru îndreaptă privirea cititorilor săi către o țintă. Unii sunt de părere că expresia „până se va crăpa de ziuă” se referă la a doua venire a lui Isus. Sigur că aceasta este speranța noastră supremă, însă referirea la „Luceafărul de dimineață” care răsare în inimă pare a face trimitere la un eveniment mai apropiat și mai personal. „Luceafărul de dimineață” este un simbol al lui Isus (Apocalipsa 2:28; 22:16). Acel „în inimă” pare a se referi la cunoașterea Lui personală, la acceptarea Lui deplină. Isus nu ar trebui să fie un simplu adevăr doctrinar, ci ar trebui să constituie centrul existenței noastre și sursa speranței și a credinței noastre. Petru stabilește aici legătura dintre studierea Cuvântului lui Dumnezeu și relația mântuitoare cu Isus, „Luceafărul de dimineață”.

Apocalipsa 2:28
Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.”

Apocalipsa 22:16
„Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”

Iar când va străluci în inimile noastre, lumina se va răspândi și la alții. „Tot pământul trebuie iluminat cu slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să strălucească în toate țările și la toate popoarele. Ea trebuie să se răspândească de la cei care au primit lumina. Luceafărul de dimineață a răsărit asupra noastră, iar noi trebuie să reflectăm lumina lui pe cărarea celor aflați în întuneric.” – Ellen G. White, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 220

În ce fel te ajută studiul Cuvântului să-L cunoști mai bine pe Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO