2. Pe ce alte dovezi declară Petru că își întemeiază credința în Isus? 2 Petru 1:16-18

2 Petru 1:16-18
16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.
17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
18. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.

În afară de cuvântul profetic, Petru avea experiențe de primă mână cu privire la lucrurile pe care le propovăduia. Creștinismul, declară el, nu se întemeiază pe „basme meșteșugit alcătuite” (2 Petru 1:16), ci pe evenimente reale, pe care le văzuse cu ochii lui.

În evanghelii, se arată că Petru a fost prezent la multe evenimente semnificative din viața și lucrarea lui Isus. A fost de față când El a predicat, a dat învățătură și a făcut minuni. De la prima minune cu peștii (Luca 5:4-6) și până la întâlnirea cu Isus în Galileea, după învierea Sa (Ioan 21:15), Petru a fost martorul ocular al multor fapte ale Sale.

3. Ce eveniment la care a asistat personal evidențiază Petru? Ce semnificație specială avea? 2 Petru 1:17,18

2 Petru 1:17-18
17. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
18. Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.

Petru atrage atenția asupra unui eveniment la care a fost martor ocular: Schimbarea la față. Isus îi luase cu El pe munte pe Petru, Iacov și Ioan ca să Se roage (Luca 9:28). În timp ce se aflau pe munte, El S-a transformat înaintea lor: fața Lui a strălucit și hainele I s-au făcut albe ca lumina (Matei 17:2; Luca 9:29). I s-au alăturat Moise și Ilie și, din cer, s-a auzit un glas care a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea” (Matei 17:5).

În perioada petrecută alături de Isus, Petru a văzut multe lucruri extraordinare. Însă, dintre toate, acesta i s-a părut cel mai semnificativ, deoarece dovedea că Isus era Fiul lui Dumnezeu, că El trăia pe pământ după planul lui Dumnezeu și că avea o relație specială cu Tatăl. Din tot ce văzuse, Petru a ales să amintească în epistola sa evenimentul acesta, când a auzit un „glas venind din cer” (2 Petru 1:18).

Ce eveniment (sau evenimente) și-a(u) pus o amprentă adâncă și durabilă asupra vieții tale spirituale și asupra credinței tale? Care a fost impactul asupra ta și semnificația, acum, pentru tine? De ce?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO