Pasajul din 2 Petru 1:19-21 aduce un argument convingător despre importanța Scripturii pentru experiența creștină și despre inspirația ei divină. Ideea este clară: Biblia nu este produsul voinței sau al imaginației omului, ca alte cărți, ci a fost adusă la existență prin puterea Duhului Sfânt care a lucrat prin oameni.

6. Ce afirmații din 2 Timotei 3:15-17 prezintă rolul Scripturii în viața noastră? În ce măsură concordă cu declarațiile din 2 Petru 1:19-21?

2 Timotei 3:15-17
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

2 Petru 1:19-21
19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.
20. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

După ce îl avertizează pe Timotei despre pericolele la care trebuiau să fie atenți el și biserica, Pavel arată importanța Scripturii (2 Timotei 3:16).

Să analizăm pe rând trei roluri.

Învăţătura: Scriptura este sursa doctrinelor bisericii şi a convingerilor asupra subiectelor considerate importante în Cuvântul lui Dumnezeu. În mod ideal, fiecare doctrină ar trebui să-L aibă în centru pe Hristos și fiecare ar trebui să ne ajute să trăim potrivit cu „voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită” (Romani 12:2).

Îndrumarea: Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este de folos ca „să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16). Petru exprimă aceeași idee când scrie că profețiile biblice sunt ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos (2 Petru 1:19). Cu alte cuvinte, Scriptura ne oferă îndrumare cu privire la modul în care ar trebui să trăim și ne ajută să facem distincţie între comportamentul bun și cel rău. Fiind inspirată de Duhul Sfânt, ea este voința descoperită a lui Dumnezeu.

Dă „înțelepciunea care duce la mântuire” (2 Timotei 3:15), adică ea ne îndreaptă privirea spre Isus. Adevărul mântuirii se bazează pe convingerea că Isus a murit pentru păcatele noastre.

Doctrină, îndrumare morală, cunoștința mântuirii – de aceea Biblia este asemănată cu „o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări Luceafărul de dimineață în inimile voastre” (2 Petru 1:19).

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV (integral, pentru toată săptămâna):

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO