Conștientizarea cu privire la judecată

Adesea, în discuția despre păcat și despre neprihănire, unii creștini îi avertizează pe cei care-L resping pe Isus că vor fi judecați. Ei le atrag atenția păcătoșilor, adeseori pe un ton aspru, că îi așteaptă judecata de apoi.

4. Citește Ioan 16:8,11. La ce judecată Se referă aici Isus? De ce este ea o veste bună?

Ioan 16:8
Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Ioan 16:11
în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Judecata lumii va avea loc într-adevăr, dar nu la ea Se referă Isus în Ioan 16:11. El nu vorbește despre judecata de apoi, amintită în Ioan 12:48, ci despre judecata lui Satana, care a avut loc la Calvar și care este o veste bună! Diavolul, marele inamic al adevărului, trăiește acum din timp împrumutat. Judecata va veni, dar accentul cade aici pe conștientizarea faptului că stăpânitorul lumii acesteia este deja condamnat (Ioan 12:31).

Ioan 12:48
Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

Ioan 12:31
Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

5. Cum îl descrie Petru pe Satana? Cum putem să ne împotrivim Diavolului? 1 Petru 5:8,9

1 Petru 5:8-9
8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

Diavolul ştie că nu mai are mult timp și că a primit la Calvar lovitura decisivă, dar încă este activ. Cuprins de mânie, el încearcă „să-i înghită” pe cât mai mulți. Dar el este un dușman învins. Isus a ieșit biruitor asupra lui. Iar sângele Lui ne-a eliberat.

În al Doilea Război Mondial, pe 6 iunie 1944, cu ocazia invaziei reușite a Aliaților în Franța, Hitler a suferit o înfrângere clară. Totuși cele unsprezece luni care au trecut între ziua lansării atacului și 8 mai 1945, Ziua Victoriei în Europa, au fost cele mai sângeroase. În mod asemănător, Satana știe că a primit lovitura decisivă la cruce, dar se luptă în continuare cu încăpățânare. În aceste vremuri grele, suntem chemați să fim treji și să aruncăm asupra lui Isus toate îngrijorările noastre, căci El Însuși îngrijește de noi (1 Petru 5:7,8).

De ce este judecata o veste bună? Cine este Apărătorul nostru la judecată? Cum să le prezentăm oamenilor judecata în așa fel, încât să le insuflăm speranță și nu să-i speriem?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO