6. Ce asigurare au în Scriptură cei care cred în Hristos şi Îl au în inima lor? Pe ce temei primim această asigurare? 1 Ioan 5:12,13; Romani 8:15-17; 2 Corinteni 5:5.

1 Ioan 5:12-13
12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

Romani 8:15-17
15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”
16. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.

2 Corinteni 5:5
Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.

Duhul Sfânt este Cel care îi conduce pe păcătoși la Isus care, prin moartea Sa înlocuitoare, ne-a împăcat cu Dumnezeu. Iertarea oferită ne face liberi să ducem o viață nouă, de copii înfiați de Dumnezeu. Acum nu mai suntem dușmanii Lui (Romani 5:10), ci trăim după îndemnurile Duhului și umblăm după lucrurile Duhului. Dacă nu am avea Duhul lui Hristos, n-am fi copiii Lui și nu am fi ai Lui. Dar acum avem mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt, care locuiește în noi. El adeverește că suntem ai lui Isus și că suntem copii ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos. Viața aceea plină de putere care L-a înviat pe Isus din morți își face acum efectul în noi și, din morți spirituali cum eram, devenim vii. El întărește în inima noastră asigurarea că suntem ai lui Dumnezeu. După ce am auzit și am crezut Evanghelia mântuirii, suntem sigilați cu Duhul Sfânt, care ne este oferit ca garanție a mântuirii (Efeseni 1:13,14). Fiecare credincios poate avea această siguranță (1 Ioan 5:12,13).

Romani 5:10
Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.

Efeseni 1:13-14
13. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

1 Ioan 5:12-13
12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

7. Ce înseamnă să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt? Efeseni 1:13,14

Efeseni 1:13-14
13. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Cei care Îl primesc pe Hristos se nasc din nou, adică „din Duh” (Ioan 3:3,5). Duhul Sfânt consolidează această realitate în inima noastră, dându-ne asigurarea mântuirii și bucuria a fi copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acontul, sau garanția, darului vieții veșnice și al nemuririi pe care le vom primi la a doua venire a Domnului Isus (1 Corinteni 15:51-54). Acesta este semnul clar al credinței autentice. Este greu de crezut că putem da o mărturie convingătoare dacă nu avem această asigurare.

„Vorbiți despre curaj, vorbiți despre credință și speranță și veți fi plini de lumină în Domnul! Gândiți-vă mereu la ușa deschisă pe care Hristos a așezat-o în fața voastră și pe care niciun om nu o poate închide! Dumnezeu va închide ușa înaintea oricărui păcat, dacă Îi vei da ocazia. Când va năvăli vrăjmașul ca un rău, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 16 aprilie 1889

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO