1. Ce lucrare face Duhul Sfânt pentru noi și de ce este esențială? Ioan 16:8,9

Ioan 16:8-9
8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

Isus Îl numește pe Duhul Sfânt Mângâietorul, un nume care exprimă ideea de ajutor, apărător și mângâietor. Ca să-i convingă pe oameni de păcat, Duhul Sfânt nu ia poziția de pârâș al fraților sau de procuror. El nu este trimis să ne condamne, ci să ne ajute să înțelegem că avem nevoie de har. De obicei, acceptăm ajutor numai de la cei care ne aduc mângâiere sufletească. Din nefericire, unii creștini, deși bine intenționați, se apropie de păcătoși cu un spirit acuzator. Dar Isus nu ne-a chemat să arătăm cu degetul păcatul din viața altora. În definitiv, cum putem să arătăm păcatul din viața altora când noi înșine avem păcat?

2. Ce lecție putem să ne însușim din Romani 2:1 și Matei 7:3?

Romani 2:1
Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.

Matei 7:3
De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?

Noi suntem martorii Săi, nu procurori. Suntem chemați să mărturisim despre puterea Sa de a mântui, nu să-i judecăm pe alții. Când încercăm să-i dovedim pe alții vinovați de păcat, ne asumăm o lucrare care nu este a noastră, ci a Duhului Sfânt.

Nu noi, ci Mângâietorul are misiunea de a dovedi lumea vinovată de păcat (Ioan 16:8). Oamenii care nu și-au predat viața lui Isus nu au o idee foarte clară despre ce este păcatul și despre caracterul lui distructiv.

Ioan 16:8
Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Duhul Sfânt nu face o listă întreagă de fapte rele, ci țintește spre păcatul fundamental: necredința în Isus Hristos (Ioan 16:9). Starea de nefericire și de înstrăinare în care ne găsim nu este dată de nedesăvârșirea noastră morală, ci de înstrăinarea de Dumnezeu și de refuzul de a-I îngădui Celui Trimis de El să ne scoată din această stare. Problema fundamentală a păcatului este că noi nu credem în Isus și, în felul acesta, Îl respingem pe Singurul care ne poate scăpa de păcat și de vinovăție. Acesta este păcatul care așază eul deasupra tuturor lucrurilor și care ne face să nu vrem să credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt ne poate deschide inima și mintea ca să înțelegem ce mare nevoie avem de pocăință și de răscumpărarea adusă la îndeplinire de Hristos prin moartea Sa pentru noi.

Ioan 16:9
În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO