Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
Romani 15:13

La finalul studiilor din acest trimestru despre Duhul Sfânt și despre spiritualitate, ne vom îndrepta atenția spre o altă lucrare importantă a Duhului. Când i-a anunțat pe ucenici că avea să Se ducă la Tatăl, Domnul Isus a promis să le trimită Duhul Sfânt: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26).

Conform spuselor Sale, Duhul Sfânt este un „mângâietor” (paraklētos, în greacă), un „ajutor” sau un „apărător” care mijlocește pentru noi. Iar lucrarea Sa este aceea de a dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata (Ioan 16:8).

În această ultimă ocazie, vom studia în amănunt lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. În același timp, vom vedea în ce relații se află ea cu alte două aspecte importante ale slujirii Sale pentru noi: cu asigurarea mântuirii și cu strălucita speranță care ne motivează să fim ucenici ai lui Hristos.

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Ce lucrare esențială face Duhul Sfânt pentru noi?
 2. Ce relație există între neprihănirea noastră și slujirea Domnului Hristos în cer?
 3. Care este cel de-al treilea lucru față de care Duhul Sfânt ne dovedește vinovați?
 4. Ce asigurare au în Scriptură cei care cred în Hristos şi Îl au în inima lor?
 5. Cum iau naștere dragostea și speranța în inimile noastre?

Aplicație

 1. Fără a fi prea specifici, menționați când ați simțit ultima dată această convingere!
 2. Ce implicații practice are pentru noi faptul că El mijlocește în cer?
 3. Despre ce judecată vorbește textul din Ioan 16:8,11 și cum ne implică pe noi?
 4. Dincolo de limbajul metaforic, care sunt aspectele practice ale sigilării cu Duhul Sfânt?
 5. Ce efecte practice au dragostea și speranța în viețile noastre?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce veţi asculta sau viziona vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Psalmii 130–136

 1. Ce s-ar întâmpla dacă Domnul ar păstra aducerea-aminte a nelegiuirilor?
 2. Cu ce compară psalmistul plăcerea de a locui frații împreună?
 3. Ce credea psalmistul despre idolii neamurilor și despre meșterii lor?
 4. În care psalm apare în fiecare verset expresia: „Căci în veac ține îndurarea Lui”?

Profeți și regi, capitolul 12

 1. De ce l-a cuprins descurajarea pe Ilie?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO