2. Ce ne-a învățat Domnul Isus să facem? Matei 7:7. De ce este important să cerem, dacă Dumnezeu cunoaște totul?

Matei 7:7
Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

Când cerem ceva de la Dumnezeu, dovedim că ne dorim acel lucru și ne exprimăm încrederea în El. Prin rugăciune, ne adresăm Aceluia care ne poate oferi sprijin și ajutor. Când Îi cerem ceva, Îi permitem în mod public să intervină în favoarea noastră. Dumnezeu vrea să Îi cerem. El vrea să aducem înaintea Sa cererile noastre. Dacă nu-I cerem anumite daruri pe care le-a promis, nu le vom primi. Isus a spus: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide” (Luca 11:9,10).

3. Citește Marcu 11:24; 1 Ioan 5:14,15 și Psalmii 66:18. Cum trebuie să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu?

Marcu 11:24
De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

1 Ioan 5:14-15
14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Psalmi 66:18
Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

Putem să-I cerem lui Dumnezeu orice. Nicio cerere a noastră nu este prea neînsemnată sau prea măruntă pentru El, nici prea mare sau prea greu de îndeplinit. El este Atotputernic. Prin credință, putem revendica orice făgăduință biblică și putem primi darul promis, potrivit cu voința Sa (2 Corinteni 1:20). Pentru a primi lucrurile cerute, trebuie totuși să îndeplinim câteva condiții. Dacă nu suntem dispuși să ne supunem Lui în mod deplin și dacă cererile noastre sunt egoiste și păcătoase, Dumnezeu nu ne va răspunde (vezi Isaia 59:1,2). Ca să ne răspundă, trebuie să fim dispuși să împlinim voința Sa și să fim ascultători: „Toate darurile Sale sunt făgăduite cu condiţia ascultării.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 101 (145). Când avem convingerea că Dumnezeu este generos, venim înaintea Sa cu încredere şi curaj. „Domnul nu este preamărit prin cererile plate, care dovedesc că nu se așteaptă nimic. El vrea ca oricine crede să se apropie de tronul harului cu fervoare și încredere.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 7 august 1901

2 Corinteni 1:20
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

Isaia 59:1-2
1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,
2. ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța TV:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO