Lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt

1. De ce este vântul o ilustrare potrivită pentru lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt? Citește Ioan 3:3-8 și Ezechiel 37:5,9.

Ioan 3:3-8
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
4. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”
8. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Ezechiel 37:5-9
5. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!
6. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”
7. Am prorocit cum mi se poruncise. Şi pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.
9. El mi-a zis: „Proroceşte şi vorbeşte duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi duhului: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morţii aceştia ca să învie!”

Când a comparat lucrarea Duhului Sfânt cu acțiunea vântului, Domnul Isus S-a referit la faptul că este imposibil de urmărit. Chiar și în prezent, deplasarea și direcția vântului sunt dificil de prognozat cu exactitate. De câte ori nu se întâmplă să se işte ca din senin? Cu toate acestea, putem intui, într-o oarecare măsură, tiparele de deplasare și de acțiune. În mod asemănător, Duhul Sfânt Își îndreaptă eforturile încotro vrea. Noi nu-I putem dicta ce să facă. Dar ne putem da seama dacă este prezent sau nu. La fel ca vântul, Duhul Sfânt este nevăzut, însă poate acționa cu o mare forță. Putem simţi prezenţa vântului şi îi putem vedea efectele, chiar dacă nu vedem vântul în sine. Când se transformă în vijelie, poate avea o forţă extraordinară. Atunci când este asemănată cu acțiunea vântului, activitatea Duhului Sfânt este asociată cu aducerea la viaţă a morţilor. Aceasta este o forţă a forțelor pe care numai Dumnezeu Însuşi o are.

Modul în care acționează El rămâne un mister. Pentru mintea noastră, Dumnezeu și lucrările Sale rămân de nepătruns, ca de altfel multe realităţi din existenţa noastră cotidiană sau din viaţa spirituală.

Ellen G. White a declarat: „Misterele Bibliei, departe de a constitui un argument împotriva ei, sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspiraţiei sale divine. Dacă ar include numai afirmaţii despre Dumnezeu pe care le-am putea înţelege, dacă măreţia și splendoarea ei ar putea fi cuprinse de mintea limitată, atunci Biblia nu ar conţine, ca acum, dovezile cât se poate de clare ale divinităţii.” – Educație, ed. 2012, p. 144 (170)

Ce forțe nevăzute ale naturii pot avea un impact asupra noastră? Ce ne spune aceasta despre existența în lumea noastră a unor forţe nevăzute, dar puternice?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO