Duhul Sfânt îl proslăvește pe Isus

În perioada Noului Testament, activitatea Duhului Sfânt a început să fie recunoscută mai mult. Odată cu venirea lui Isus, Mesia cel promis, ea capătă amploare – Duhul le dă daruri spirituale tuturor credincioşilor. El Se implică în viața noastră spirituală și în viața bisericii în moduri foarte diverse, dar lucrarea Sa cea mai de seamă este proslăvirea lui Isus.

5. Ce spune Domnul Isus că va face Duhul Sfânt? Ce relaţie există între toate celelalte lucrări ale Sale şi aceasta? Ioan 16:13,14; 15:26.

Ioan 16:13-14
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Ioan 15:26
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Duhul Sfânt nu avea să mărturisească despre El Însuși, ci despre Fiul. Lucrarea Sa constă în evidențierea răscumpărării aduse la îndeplinire de Domnul Isus. Un autor spunea foarte frumos: „Mesajul Duhului pentru noi nu este «Uitați-vă la Mine! Ascultaţi ce am Eu să vă spun! Veniți la Mine! Cunoașteți-Mă pe Mine!», ci «Priviți la El și vedeți slava Sa! Auziți ce are El să vă spună și ascultați de El! Mergeți la El ca să aveți viață! Cunoașteți-L pe El ca să vă aveți bucurie și pace!» Duhul este, ca să spunem așa, un «pețitor», un mediator al căsătoriei cerești, al cărui rol este să ne unească cu Hristos și să Se asigure de trăinicia acestei uniri.” – J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God, ediţie revizuită şi adăugită, 2005, pp. 57–58

„Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu o putere schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele realizate de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natura dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru ca toate înclinațiile spre rău, moștenite și cultivate, să poată fi biruite și pentru a întipări caracterul Său în biserică. Isus a spus despre Duhul: «El Mă va proslăvi.» Mântuitorul venise pentru a-L proslăvi pe Tatăl, descoperind iubirea Lui; tot astfel, Duhul trebuia să-L proslăvească pe Hristos, arătând lumii harul Lui.” – Viața lui Iisus, ed. 2015, pp. 578–579 (671)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO