Prima mare activitate a lui Dumnezeu pe planeta noastră a fost crearea vieții. Biblia precizează că Dumnezeu (Geneza 1:1) și Isus Hristos (Coloseni 1:16,17) au creat cerul și pământul și tot ce există în ele (Ioan 1:1-3), dar menţionează şi că Duhul Sfânt a fost prezent la acest eveniment.

Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Coloseni 1:16-17
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Ioan 1:1-3

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

2. Ce rol a îndeplinit Duhul Sfânt la crearea lumii? Ce relaţie există între Duhul lui Dumnezeu şi apariţia vieţii? Geneza 1:2; Iov 26:13; 33:4; Psalmii 33:6; 104:29,30.

Geneza 1:2
Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

Iov 26:13
Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.

Iov 33:4
Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

Psalmii 33:6
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui.

Psalmii 104:29-30
29. Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
30. Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.

Relatarea despre crearea lumii din Geneza 1:2 menționează că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent cu această ocazie. Iov 26:13 (n.tr. – în NKJV: „prin Duhul Său a împodobit cerurile”); 33:4; Psalmii 104:29,30 (n.tr. – în NKJV, versetul 30: „Îți trimiți Duhul, ele sunt create”) şi Psalmii 33:6 confirmă rolul Său activ. Biblia precizează clar că Dumnezeu Tatăl și Fiul Său divin, Isus Hristos, au creat lumea (vezi Isaia 64:8; Coloseni 1:16,17) și arată că și Duhul Sfânt a fost prezent, chiar dacă mai discret.

Isaia 64:8
Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.

Coloseni 1:16-17
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

În relatarea lucrării de creare a lumii, despre Duhul Sfânt ni se spune doar că „Se mișca” peste fața pustie a pământului. El a fost prezent la geneza lumii prin această mișcare. Cuvântul ebraic redat în Geneza 1:2 prin „a se mișca pe deasupra” (merahepeth) este redat în Deuteronomul 32:11 prin „a zbura”, într-un context în care grija lui Dumnezeu pentru poporul Său este asemănată cu grija unui vultur pentru puii săi. Duhul Sfânt este implicat direct în crearea vieții pe pământ și are grijă de ființele aduse la existență. Psalmii 104:30 sugerează că actul creației a fost posibil doar prin lucrarea Sa și că El a avut o implicare semnificativă în acest proces.

Duhul Sfânt a fost prezent la crearea lumii noastre şi rămâne activ implicat în procesul re-creării noastre, înzestrându-ne cu o inimă nouă şi cu o gândire nouă. Ce relaţie există între aceste două activităţi? Ce ne spune Sabatul despre această lucrare de creare şi re-creare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO