Lucrarea Duhului Sfânt este esențială pentru umblarea noastră cu Domnul. Dacă viața ta a fost schimbată prin credința în Isus, ea a fost schimbată numai datorită lucrării Duhului Sfânt în tine. „Cu toate că nu se vede, vântul produce efecte văzute şi simţite. La fel şi lucrarea Duhului asupra sufletului se descoperă în fiecare faptă a aceluia care a simţit puterea Lui salvatoare. Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viaţa. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilinţa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar faţa oglindeşte lumina cerească.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 138 (173)

Făgăduințele acestea sunt minunate și există oameni în viaţa cărora ele s-au împlinit. Dar lucrarea Duhului Sfânt nu are loc instantaneu. Nu suntem transformați într-o secundă. Viața de credință este o viață de luptă, de predare și de pocăință atunci când greşim din nou. Duhul este Agentul Divin prin a cărui acțiune devenim făpturi noi în Hristos. Însă această lucrare se desfășoară pe tot parcursul vieții. Să nu-i permitem Diavolului să ne abată de la calea creștină din cauza greșelilor și defectelor noastre, ci, dimpotrivă, să ne predăm Domnului mai deplin. Când suntem hărțuiți de păcate, să nu uităm că Isus a murit pe cruce pentru păcătoși. El a murit tocmai pentru păcătoși ca noi și ne dă harul de care avem atâta nevoie!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO