Când paşii i „se scăldau în smântână”

În timp ce se străduia să înţeleagă de ce trebuia să sufere atât de mult, Iov se gândea la viaţa lui de dinainte, la cât de bine trăise altădată. „Mi se scăldau paşii în smântână” (Iov 29:6), spune el când descrie acea perioadă.

În zilele acelea „mă păzea Dumnezeu” (Iov 29:2), mai spune el. Cuvântul ebraic pentru „păzea” derivă dintr-un termen des utilizat în Vechiul Testament cu referire la ocrotirea oferită de Dumnezeu copiilor Săi (Psalmii 91:11; Numeri 6:24). Iov era conştient că avusese o viaţă fericită.

Care era atitudinea oamenilor faţă de Iov şi cum îi trata el pe cei care aveau probleme?

Iov 29:8-17
8. tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau şi stăteau în picioare.
9. Mai marii îşi opreau cuvântările şi îşi puneau mâna la gură.
10. Glasul căpeteniilor tăcea şi li se lipea limba de cerul gurii.
11. Urechea care mă auzea, mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda.
12. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin.
13. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.
14. Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban.
15. Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior.
16. Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.
17. Rupeam falca celui nedrept şi-i smulgeam prada din dinţi.

În pasajul acesta, se arată că Iov era un om respectat. Expresia „un scaun în piaţă” (Iov 29:7) transmite ideea de poziţie în conducerea locală. „Scaunele” acestea erau ocupate de obicei de membrii în vârstă şi respectaţi ai societăţii, iar Iov se bucura de o înaltă apreciere din partea acestora.

Dar el era preţuit şi respectat şi de oamenii de pe „ultima treaptă” a societăţii. Săracul, năpăstuitul, orbul, văduva, orfanul, şchiopul – cei care nu fuseseră binecuvântaţi la fel ca el – beneficiau de ajutorul şi de mângâierea lui.

„În Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a oferit o imagine a omului prosper, a cărui viaţă a fost în sensul cel mai adevărat un succes, un om pe care atât Dumnezeu, cât şi oamenii au fost încântaţi să-l onoreze.” – Ellen G. White, Educaţie, ed. 2012, p. 122

Versetele acestea şi altele asemănătoare, după cum vom vedea, ne arată că Iov se bucura de succes pe toate planurile, atât în relaţia cu oamenii, cât şi în relaţia cu Dumnezeu.

Este uşor să fii amabil şi respectuos cu oamenii bogaţi, influenţi şi celebri. Cum te porţi însă cu cei care nu au ce să-ţi ofere? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO