„Înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”

În cadrul unei replici anterioare, Elifaz din Teman i-a spus lui Iov: „Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?” (Iov 22:3). Nouă întrebările acestea ni se par ridicole, fiindcă ştim ce se petrecea în spatele scenei, în cer. Da, Cel Atotputernic avea un folos dacă Iov era fără prihană şi avea un câştig dacă el trăia fără vină! El are un folos şi dacă noi, copiii Săi de astăzi, suntem fără prihană şi fără vină.

Citeşte Matei 5:16. Ce adevăr prezentat în acest text ne ajută să răspundem la întrebarea lui Elifaz?

Matei 5:16
Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Problema presantă din cartea lui Iov este aceasta: Va rămâne Iov credincios? Satana a spus că nu, iar Dumnezeu a spus că da. Este clar atunci că, dacă rămânea credincios, Dumnezeu ieşea în avantaj, cel puţin în această bătălie.

Dar problema lui Iov este doar un microcosmos al problemei unei lumi întregi. Primul înger ne îndeamnă în solia lui să-I dăm slavă lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:7), iar Isus ne învaţă în Matei 5:16 că putem să-I aducem slavă lui Dumnezeu prin faptele noastre bune.

Citeşte Efeseni 3:10. Ce principiu exprimat aici este ilustrat în cartea lui Iov (e drept că la scară mică)?

Efeseni 3:10
pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

Textul acesta şi cartea lui Iov ne învaţă că Dumnezeu lucrează în viaţa copiilor Săi pentru a-i schimba după chipul Său, pentru slava Sa. „În natura omenească trebuia să fie refăcut însuşi chipul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu şi a lui Hristos impun desăvârşirea caracterului poporului Său.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 579

Iov, deşi a trăit în urmă cu câteva mii de ani, a întruchipat acest principiu. Copiii lui Dumnezeu din orice secol au privilegiul de a duce o viaţă prin care să-I dea slavă lui Dumnezeu.

Ce fapte şi atitudini ale tale îi aduc slavă lui Dumnezeu? Ce îţi spune răspunsul tău despre tine, despre viaţa ta şi despre schimbările pe care ai nevoie să le faci? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO