Citeşte Iov 1:1 şi Iov 1:8. Ce aflăm aici despre caracterul lui Iov?

Iov 1:1
Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.

Iov 1:8
Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.”

Iov a auzit în mod repetat pe parcursul dialogului acuzaţia că trebuie să fi făcut el vreun rău din moment ce se abătuseră atâtea nenorociri asupra lui. Se pare însă că situaţia era exact invers: el a devenit ţinta specială a lui Satana tocmai pentru că era un om bun şi credincios.

Şi cât de bun şi de credincios era? În primul rând, textul spune că el era „fără prihană”. Dar aceasta nu înseamnă că era fără păcat, ca Isus. Cuvântul redat cu „fără prihană” transmite ideea de desăvârşire, integritate, onestitate, dar în sens relativ. În ochii lui Dumnezeu, omul „fără prihană” este omul care a atins nivelul de dezvoltare aşteptat de la el la un moment dat. Cuvântul ebraic pentru „fără prihană”, tam, „este echivalentul cuvântului grecesc teleios, tradus în mod frecvent în Noul Testament cu «desăvârşit», dar care ar putea fi tradus mai bine cu «complet dezvoltat» sau «matur».” – CBAZŞ, vol. 3, p. 499. Iov nu ajunsese la desăvârşirea completă a caracterului, după cum ne dovedeşte experienţa sa ulterioară. El era credincios şi drept, dar mai avea încă de crescut.

În al doilea rând, textul ne spune că el era „curat la suflet”. Cuvântul ebraic utilizat aici înseamnă „drept, corect, consecvent, cinstit”. Iov ducea o viaţă de „bun cetăţean”, am spune noi astăzi.

În al treilea rând, textul spune că el „se temea de Dumnezeu”. Dacă în Vechiul Testament temerea de Dumnezeu era o cerinţă pentru orice israelit credincios, în Noul Testament ea este amintită şi în dreptul unora care nu erau evrei, dar care îi slujeau cu credincioşie Dumnezeului lui Israel (vezi Faptele 10:2,22).

În final, se spune despre Iov că „se abătea de la rău”. Domnul însuşi repetă această caracterizare a lui Iov când vorbeşte cu Satana (vezi Iov 1:8).

Iov 1:8
Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.”

În concluzie, Iov era un om al lui Dumnezeu care trăia ce credea şi care dădea astfel o mărturie frumoasă înaintea îngerilor şi a oamenilor (vezi 1 Corinteni 4:9).

1 Corinteni 4:9
Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte osândiţi la moarte; fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.

Cum ar suna cuvintele introductive ale cărţii lui Iov dacă te-ar descrie pe tine? Completează: „Era în _____________ un/o ________ care se numea __________. Şi _______ acesta/aceasta era _____________ şi __________. El/Ea _____________ de Dumnezeu şi _________ de la rău.” Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO