„Nenorocirea nu răsare din ţărână”

În capitolul 5, Elifaz îşi prezintă în continuare punctul de vedere, reluând, în mare parte, ce a spus deja în capitolul anterior: numai celor răi li se întâmplă lucruri rele. Gândeşte-te cum trebuie să se fi simţit Iov în timp ce-l asculta, deşi ştia că n-avea cum să fie aşa şi că nu merita să aibă acea soartă!

Iov 5
1. Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?
2. Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
3. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuinţa.
4. Fiii lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni nu-i scapă!
5. Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar şi din spini, şi averile lui sunt înghiţite de oameni însetaţi.
6. Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ.
7. Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
8. Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu.
9. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
10. El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
11. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
12. El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
13. El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
14. dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.
15. Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă din mâna celor puternici.
16. Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
17. Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18. El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19. De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
20. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
21. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22. Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului.
23. Căci vei face legământ până şi cu pietrele câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24. Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,
25. îţi vei vedea sămânţa crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.
26. Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.
27. Iată ce am cercetat şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!”

Există totuşi o problemă: nu tot ce spune Elifaz este greşit. Din contră, multe dintre ideile pe care le expune se regăsesc în alte părţi ale Scripturii.

În ce măsură confirmă următoarele texte ideile prezentate în Iov 5?

Psalmii 37:10
Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.

Proverbele 26:2
Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. –

Luca 1:52
A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.

1 Corinteni 3:19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”

Psalmii 34:6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.

Evrei 12:5
Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.

Osea 6:1
„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.

Psalmii 33:19
ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO