Citeşte Ioan 10:1-5,16. De ce anume este nevoie pentru a-i putea conduce pe oameni la Isus? Cum îi putem ajuta să audă glasul Său?

Ioan 10:1-5,16
1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
2. Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.
3. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul.
4. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
5. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

Şoapta unui prieten are mai multă putere de a-i atrage pe oameni la Isus decât strigătul unui străin. Când ne împrietenim cu oamenii şi le câştigăm încrederea, Păstorul cel Bun (Ioan 10:11,14) îi ajută, prin noi, să audă glasul Său, să îl recunoască şi să-L urmeze pe El,

Înainte însă de a-i ajuta pe alţii să cunoască glasul lui Isus, noi înşine trebuie să îl cunoaştem. Avem nevoie de discernământ divin pentru a deosebi vocea Sa de vocea vicleanului Satana. Să nu pierdem din vedere că marea luptă este reală şi că avem un duşman care se străduieşte din răsputeri să-i ţină pe oameni departe de Isus.

Când cunoaştem glasul lui Isus, îi putem ajuta şi pe alţii să-l cunoască. El ne vorbeşte prin natură (chiar dacă este grav afectată de păcat), prin intervenţiile Sale providenţiale, prin influenţa Duhului Sfânt, prin oamenii evlavioşi şi prin Cuvântul Său. (Vezi Ellen G, White, Calea către Hristos, cap. 10, „Cunoaşterea de Dumnezeu”.) Ar trebui să avem mare grijă ca nu cumva să fim călăuze oarbe pentru cei orbi, aşa cum a avertizat Isus (vezi Matei 15:14)!

Cum a reuşit Isus să-i atragă pe oameni la Sine? Puterea Sa de atracţie se datorează dăruirii de sine, Atunci când vom abandona egoismul şi când vom avea caracterul unui slujitor, permiţându-I Lui să trăiască în noi, oamenii vor răspunde la chemarea pe care El le-o face prin noi.

Ca reprezentanţi ai Celui care este Păstorul cel Bun, suntem chemaţi să oglindim slujirea Sa, atunci când îi îndemnăm să-L urmeze. Verbele sincere şi slujirea onestă care reflectă dragostea jertfitoare a lui Isus deschid urechile oamenilor şi dărâmă barierele dintre societate şi biserică.

Cum îi puteţi ajuta în mod concret pe cei din jur să audă glasul Păstorului? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO