Ellen G. White rezumă, într-un cunoscut paragraf, metoda folosită de Isus pentru a intra în legătură cu oamenii şi pentru a-i aduce la mântuire. (Vezi şi Matei 9:35,36.)

„Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul interacţiona cu oamenii ca unul care le dorea binele. El îşi arăta compasiunea faţă de ei, îngrijea de nevoile lor şi le câştiga încrederea. Apoi le spunea «Urmaţi-Mă!»” – Ellen G. White, Divina vindecare, ed. 2010, p. 98

Să analizăm puţin acest citat.

  1.  Mântuitorul Se apropia de oamenii ca unul care le dorea binele. (Des-chidea căi de comunicare.)
  2. îşi arăta compasiunea faţă de ei. (Lega prietenii.)
  3. Se îngrijea de nevoile lor. (Şi prin aceasta lega prietenii.)
  4. Prin aceşti trei paşi, le câştiga încrederea.
  5. Apoi le spunea: «Veniţi după Mine!» (îi chema să fie ucenicii Săi.)

Avem aici o strategie de evanghelizare completă. Este completă pentru că ne ajută să proclamăm Evanghelia în totalitatea ei. Isus nu a separat aspectele sociale (punctele 1-4) de adresarea invitaţiei de a-L urma (punctul 5) şi nici noi nu artrebui să le separăm. Doarîmpreună aceşti paşi ne vor aduce „un succes real”. Studiul acesta se va ocupa de primul pas al metodei lui Isus. Studiile 7-11 se vor ocupa de ceilalţi paşi.

Ce ne spun următoarele versete că a făcut Dumnezeu Fiul? Matei 1:22,23; loan 1:14.

Matei 1:22,23
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”

Ioan 1:14
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

Toţi oamenii sunt profund afectaţi şi distruşi de păcat. Dar Dumnezeu a avut grijă să repare tot ce a stricat păcatul, împăcând lumea cu Sine prin întruparea lui Isus. El a venit în mijlocul nostru şi a dorit binele întregii fiinţe umane şi al întregii omeniri, slujindu-le chiar şi celor care, în cultura vremii, erau consideraţi cei mai răi.

Reflectează asupra adevărului uimitor că Acela care a creat toate lucrurile (vezi loan 1:3), Isus, a luat asupra Sa trupul uman, a trăit în mijlocul oamenilor şi le-a slujit. Cum ar trebui să ne purtăm faţă de semenii noştri, dacă ştim acest adevăr uimitor şi plin de speranţă? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO