Pentru mulţi oameni, lucrul cel mai greu de înţeles cu privire la Isus a fost acela că S-a întors în cer şi le-a încredinţat oamenilor lucrarea Evangheliei. Dar, atât de adesea, noi Îl dezamăgim şi ne dezamăgim pe noi înşine, iar, după cum citim în evanghelii, nici primii Săi ucenici nu au făcut excepţie în această privinţă. Şi totuşi, încredinţându-ne această lucrare, Hristos Şi-a arătat dragostea faţă de noi şi ne-a arătat cât de mult avem nevoie de El.

Citeşte Matei 28:16-18. Compară cuvintele lui Isus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (vers. 18), cu Daniel 7:13,14. Ce legătură există între cele două texte?

Matei 28:16-18
16. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.
17. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Daniel 7:13,14
13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
14. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

Citeşte Matei 28:19,20 – versetele finale ale acestei evanghelii. Ce spune Isus şi care este relevanţa cuvintelor Sale pentru noi, astăzi?

Matei 28:19,20
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Ellen G. White sugerează că, atunci când Isus S-a înălţat la cer, pe Muntele Măslinilor se adunaseră aproape cinci sute de oameni. (Vezi 1 Corinteni 15:6.) Misiunea de a proclama Evanghelia, sau Marea Trimitere, nu a fost doar pentru ucenici, ci pentru toţi credincioşii. „Este o mare greşeală”, scrie ea, „să crezi că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de predicatorul întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. Însărcinarea de a predica Evanghelia le este dată tuturor acelora care au simţit chemarea cerească. Toţi cei care primesc viaţa lui Hristos sunt sfinţiţi pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, şi toţi aceia care iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos.” – Viaţa lui Iisus, p. 713 (822)

Te gândeşti frecvent la tine ca la un colaborator al lui Hristos? Cum ai putea să fii mai activ în transmiterea Evangheliei în lumea în care trăieşti? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO