Citeşte Matei 28:1-15. Ce îţi atrage atenţia în acest pasaj? De ce le spune Isus femeilor să se bucure? (vers. 9)

Matei 28:1-15
1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
3. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
5. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
6. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;
7. şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
9. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
10. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.”
11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
12. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
13. şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.”
14. Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”
15. Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

Credinţa creştină are în centrul ei nu doar răstignirea Domnului Isus, ci şi învierea Sa. Adevărul este că foarte mulţi oameni, inclusiv necreştini, cred că un om numit Isus din Nazaret a murit răstignit pe o cruce. Găsim referinţe istorice datate nu mult după timpul vieţii lui Isus, precum aceasta, din istoricul roman Tacitus: „Nero… a expus la cele mai cumplite torturi o anumită clasă de oameni, urâţi de ceilalţi şi respingători, numiţi creştini. Christus, de la care şi-au luat aceştia numele, a suferit pedeapsa extremă în timpul domniei lui Tiberius, de mâinile unuia dintre procuratorii noştri, Pontius Pilatus.” – Tacitus (57-117 d.Hr.)

Nici atunci şi nici acum nu contestă prea mulţi faptul că o figură istorică, pe nume Isus, a fost condamnată şi crucificată.

Partea greu de acceptat este învierea Sa: ideea că Isus din Nazaret, care a murit într-o vineri după-amiază, a revenit la viaţă duminică dimineaţă. Aici întâmpină mulţi dificultăţi. Un iudeu crucificat de romani în Iudeea era ceva cât se poate de obişnuit. Dar un iudeu înviat din morţi după ce a fost răstignit? Aceasta este cu totul altceva.

Şi totuşi, dacă nu am crede în Isus cel înviat, nu am avea o credinţă creştină. Pavel scria: „Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră… Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii” (1 Corinteni 15:14,19). Moartea lui Isus trebuia să fie urmată de înviere, deoarece prin învierea Lui avem certitudinea învierii noastre.

Când este vorba de învierea lui Isus, avem două opţiuni. Prima – s-o considerăm o propagandă sentimentală scrisă de câţiva adepţi singuratici ai lui Isus, ca să-I păstreze amintirea vie, aşa cum şi în zilele noastre încercăm să le păstrăm amintirea vie personajelor proeminente care mor. A doua opţiune este să o luăm literal, ca pe relatarea la prima mână a unui eveniment extraordinar care are implicaţii pentru orice om care a trăit vreodată.

Tu pentru ce optezi? Explică-ţi alegerea! Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO