Cât de tristă este istoria vieţii lui Iuda! Dacă ar fi murit înainte de a merge ultima dată la Ierusalim, poate că ar fi rămas în istoria sacră a marilor eroi şi multe biserici i-ar fi purtat numele. Dar numele lui va fi asociat întotdeauna cu trădarea.

Cum te ajută următoarele pasaje să-ţi explici acţiunile lui Iuda?

Ioan 6:70
Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”

Luca 22:3
Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.

Noi putem să-l învinovăţim pe Satana pentru ce a făcut Iuda, dar întrebarea rămâne: Prin ce i-a permis Iuda Diavolului să-l împingă la trădare? S-a spus că Satana a urmărit să-l aducă şi pe Petru aici (Luca 22:31). Cu toate acestea, diferenţa trebuie să fi fost dată de faptul că Iuda a refuzat să se predea cu totul Domnului; probabil că el s-a agăţat de un anumit păcat, de un anumit defect de caracter care i-a oferit lui Satana ocazia să se strecoare în mintea lui şi să-l determine să facă ce a făcut. Vedem şi aici o consecinţă grăitoare a libertăţii de alegere.

Citeşte Matei 26:47-50 şi 27:1-10. Ce lecţii ar trebui să extragem din trista istorie a lui Iuda?

Matei 26:47-50
47. Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului.
48. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!”
49. Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Şi L-a sărutat.
50. Isus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins.

Matei 27:1-10
1. Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
2. După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont.
3. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
4. şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
5. Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat.
6. Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.”
7. Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor.
8. Iată de ce ţarina aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui.”
9. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel;
10. şi i-au dat pe „Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise Domnul.”

Iată-l pe Iuda în fruntea grupului format din soldaţi, preoţi şi bătrânii poporului. Ce moment măreţ pentru Iuda, când are puterea în mâinile lui! Când deţii ceva ce oamenii îşi doresc, ai o putere uimitoare, aşa cum are Iuda aici. Şi totul este în favoarea ta, cel puţin atâta timp cât ai ce vor ei. Dar, dacă mulţimii îi pasă de tine doar pentru că ai ce îşi doreşte, după ce va obţine de la tine ce a vrut, nu mai are nevoie de tine şi te abandonează. În câteva ore, Iuda va fi singur, fără nimic.

O altă lecţie importantă este legată de preţul pentru care Iuda şi-a pierdut sufletul pentru totdeauna. Treizeci de arginţi. Azi, valoarea ar echivala cu salariul primit pentru una până la patru luni, în funcţie de moneda pe care o luăm în calcul. Chiar dacă ar fi primit de zece sau de o sută de ori mai mult, vedem cât l-a costat în realitate! Şi istoria ne arată că, până la urmă, a pierdut şi banii aceştia. Nu s-a bucurat deloc de ei, ci i-a aruncat înapoi, la picioarele celor care i-i dăduseră. Ce exemplu grăitor pentru faptul că orice ne face să ne îndepărtăm de Isus, să ne pierdem sufletul, este la fel de inutil ca banii primiţi de Iuda. Acest om a fost atât de aproape de viaţa veşnică, şi totuşi a ales să renunţe la ea pentru nimic!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO