Atitudini diferite faţă de „Fiul lui David”

Cel mai probabil, data naşterii lui Isus nu a fost 25 decembrie. Pe baza programării preotului Zaharia pentru slujba de la templu, cercetătorii sugerează că Isus S-a născut toamna, când oile încă se aflau în câmp, poate la sfârşitul lui septembrie sau în octombrie.

Este surprinzător că primii oameni care L-au căutat pe Mesia al iudeilor şi care I s-au Închinat au fost dintre neamuri. În timp ce majoritatea celor din poporul lui Isus (şi un rege paranoic pe jumătate iudeu) credeau că ştiu ce fel de Mesia trebuie să aştepte, aceşti călători din Răsărit aveau mintea şi inima deschise. Magii, sau înţelepţii, erau filosofi respectaţi din Persia, care îşi dedicaseră viaţa căutării adevărului, indiferent de unde ar fi venit el. Nu este de mirare că ei au ajuns să I se închine Celui care era Adevărul însuşi. Putem vedea aici o dovadă a împlinirii cuvintelor rostite cu câteva secole înainte: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13).

Ce contrast se vede între atitudinea înţelepţilor şi cea a regelui Irod?

Matei 2:1-14
1. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim
2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6. „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
7. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
9. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.”
14. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.

Aceşti păgâni s-au plecat şi I s-au închinat lui Isus, în vreme ce regele naţiunii a căutat să-L omoare!

Istoria aceasta ar trebui să ne amintească mereu că apartenenţa noastră la biserică nu este o garanţie că suntem într-o relaţie bună cu Dumnezeu. Ar trebui să ne amintească, de asemenea, că este foarte important să înţelegem corect adevărul. Dacă Irod şi preoţii ar fi înţeles mai bine profeţiile referitoare la Mesia, Irod ar fi ştiut că Isus nu avea să constituie acel fel de ameninţare de care se temea el. Ar fi înţeles că acest „Împărat al iudeilor” nu era cineva de care să se îngrijoreze, cel puţin nu în termenii pericolului pe care îl întrevedea Irod, legat de puterea lui politică.

Ca adventişti de ziua a şaptea, un popor binecuvântat cu atât de multă cunoştinţă, cum ne putem feri de amăgirea că această cunoştinţă înseamnă, în mod automat, că suntem într-o relaţie bună cu Dumnezeu? Totuşi cum ne poate ajuta această cunoştinţă să avem o relaţie mai profundă cu Dumnezeu? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO